media life .name
» » Звіт міського голови Дрогобича Тараса Кучми за І квартал 2018 року
» » Звіт міського голови Дрогобича Тараса Кучми за І квартал 2018 року

  Звіт міського голови Дрогобича Тараса Кучми за І квартал 2018 року


  Звіт міського голови Дрогобича Тараса Кучми за І квартал 2018 року
  Звіт за І квартал 2018 року

  Фінанси

  За І квартал 2018 рік до загального фонду міського бюджету м. Дрогобича надійшло всього доходів загального фонду в сумі 250998,5тис. грн. (в т.ч. офіційних трансфертів 186134,4 тис. грн.), при уточненому плані 250154,3 тис. грн., До спеціального фонду разом з офіційними трансфертами надійшло 4350,4 тис. грн. (уточнений річний план 13218,0 тис. грн.).
  За 1 квартал 2018 року до міського бюджету м. Дрогобича надійшло доходів загального фонду в сумі 64864,1тис. грн. при плані 60508,0тис. грн.
  План загального фонду виконано по всіх податках, зборах та інших надходженнях.
  Податків та зборів на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 36262,2 тис. грн. при затвердженому плані 36116,0 тис. грн.
  Податку на прибуток комунальних підприємств поступило в сумі 1548,5 тис. грн. при плані 680,0 тис. грн.
  Від акцизного податку надійшло 5020,7 тис. грн. при затвердженому плані 4840,0 тис. грн. Від реалізації вироблених і ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) поступило 2595,1 тис. грн., від реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами 2425,6 тис. грн.
  Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 1648,2 тис. грн. при затвердженому плані 1092,0 тис. грн.


  Станом на 01.04.2018 року недоїмка за попередні роки становить 2326,2 тис. грн. Перелік боржників розміщено на сайті Дрогобицької міської ради.
  Земельного податку та орендної плати надійшло 7882,1 тис. грн. при затвердженому плані 7565,0тис. грн.
  Негативно впливає на зростання надходжень значна заборгованість по платі за землю. Станом на 01.04.2018 року загальна сума боргу по земельному податку до бюджету м. Дрогобича становить 15028,7 тис. грн. та орендній платі 5145,1 тис. грн.
  Транспортного податку з початку року надійшло в сумі 75,2 тис. грн. за рахунок реєстрації транспорту юридичними особами в сумі 71,0 тис. грн. та фізичними особами 4,2 тис. грн.
  Туристичного збору надійшло в сумі 13,2 тис.грн. при затвердженому плані 8,0 тис.грн.
  По єдиному податку фактично поступило 8723,6 тис. грн. при затвердженому плані 7760,0 тис. грн.
  По надходженнях частини чистого прибутку комунальних підприємств поступило коштів 921,0 тис. грн. при плані 375,0тис. грн.
  Плати від адміністративних послуг поступило в сумі 2135,7 тис. грн.
  З початку року надійшло коштів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом в сумі 242,7 тис. грн. при затвердженому плані 205,0 тис. грн.
  Станом на 01.04.2017 року згідно оборотно-сальдової відомості відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому заборгованість становить 83,3 тис. грн.

  Державного мита надійшло в сумі 29,9 тис. грн.
  Інших надходжень надійшло в сумі 361,1 тис. грн.
  За І квартал 2018 року офіційні трансферти загального фонду міського бюджету міста Дрогобич виконано на 98,1 % (при уточненому плані 189646,3 тис. грн.) надійшло 186134,4 тис. грн.:
  - субвенцій 132326,0 тис. грн.(субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям 28143,2 тис. грн.(92,0%), субвенцій з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню 102991,6 тис. грн. (100%); субвенцій з місцевого бюджету соціальної допомоги на дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування 67,4 тис. грн.(56,3%); субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 352,2 тис. грн.(26,0%); субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 771,6 тис. грн. (100,0%). Впродовж І кварталу поступило освітньої субвенції в сумі 22519,8 тис. грн. (100%) та медичної субвенції 22595,1 тис. грн. (100%), базової дотації 7030,8 тис. грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1662,7 тис. грн.
  По спеціальному фонду за І-ий квартал поступило 4350,4 тис. грн. при затвердженому плані на квартал 2906,7 тис. грн. До річного плану виконання становить 32,9 %. Виконання пройшло по всіх податках і зборах.
  Податків та зборів поступило 750,9 тис. грн. при уточненому річному плані 2080,0 тис. грн. в тому числі в бюджет розвитку 726,5 тис. грн. при уточненому річному плані 2000,0 тис. грн.
  Перевиконання плану за 1 квартал відбулося по всіх податках.
  Екологічного податку надійшло в сумі 24,4 тис. грн. До річного плану виконання становить 30,5 %.
  Надходжень від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі 291,4 тис. грн. До річного плану виконання становить 97, % за рахунок додатково укладених договорів із забудовниками.
  Коштів від продажу землі надійшло 435,1 тис. грн. До річного плану виконання становить 48,3%.
  Власні надходження бюджетних установ склали 3599,5 тис. грн. при квартальному плані 2784,5 тис. грн. До річного плану виконання становить 32,3 відсотка.
  Впродовж 1-го кварталу 2018 року з загального фонду міського бюджету проведено видатків у сумі 203986,2 тис. грн., що склало 26,4 відсотки до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін (план 771300,2 тис. грн.) та 80,5 % до плану на звітний період (план 253463,1 тис. грн.).
  Зазначені кошти у звітному періоді в першу чергу спрямовувалися на захищені статті видатків - заробітну плату працівників бюджетних установ та нарахування на неї, енергоносії, продукти харчування, медикаменти.
  Фінансування видатків здійснювалось відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань та помісячного розпису асигнувань.
  У міському бюджеті на 2018 рік видатки на утримання 49 установ освіти за загальним фондом передбачені в сумі 236262,6 тис. грн. В звітному періоді використано 58886,7 тис. грн., що становить24,9 % до уточненого плану на рік.
  У 2018 році видатки на утримання закладів освіти було заплановано в сумі 236039,2 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції розмір якої на 2018 рік визначено в сумі 97488,9 тис. грн. (заробітна плата педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, вечірньої школи та дитячого будинку «Оранта»), коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я -1000,0 тис.грн., коштів міського бюджету-137550,3 тис.грн. Протягом 1-го кварталу планові призначення збільшено за рахунок коштів міського бюджету в сумі 223,4 тис.грн.
  На утримання 49 установ освіти за загальним фондом в звітному періоді використано 58886,7 тис. грн., що становить24,9 % до уточненого плану на рік.
  На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі у 1-му кварталі 2018 року спрямовано 43101,8 тис.грн., оплату енергоносіїв – 13803,2 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 1741,2 тис.грн.
  У 2018 році видатки на утримання закладів охорони здоров`я заплановано в сумі 101642,0 тис.грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції, розмір якої на 2018 рік визначено в сумі 77424,3 тис.грн., коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я -8500,9 тис.грн., коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 1409,0 тис.грн., коштів субвенції на відшкодування лікарських засобів -1417,9 тис.грн., коштів міського бюджету – 12889,9 тис.грн.

  Протягом 1-го кварталу планові призначення збільшено за рахунок субвенції з Дрогобицького районного бюджету в сумі 4000,0 тис.грн. та коштів міського бюджету в сумі 260,0 тис.грн.
  На утримання установ соціального забезпечення і проведення заходів із соціального захисту населення за звітний період із загального фонду бюджету використано 1463,5 тис.грн., на інші видатки соціального захисту населення використано 995,4 тис.грн. Проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 100,0 тис.грн.
  Окрім того, фінансування видатків на соціальний захист населення здійснювалося за рахунок субвенцій з державного бюджету, на що використано 90779,1 тис.грн.
  Установами культури і мистецтва використано 3944,4 тис.грн., що становить 27,7 % до уточненого плану на рік (уточнений план 14234,1 тис.грн.), з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2457,2 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії 1287,3 тис. грн.
  На проведення спортивних заходів, утримання дитячо-юнацької спортивної школи, на фінансову підтримку СДЮШОР «Медик», футбольного клубу видатки за загальним фондом склали 3285,6 тис. грн. Протягом 1-го кварталу планові призначення збільшено за рахунок субвенції з Дрогобицького районного бюджету в сумі 4000,0 тис.грн. та коштів міського бюджету в сумі 260,0 тис.грн.
  На утримання установ соціального забезпечення і проведення заходів із соціального захисту населення за звітний період із загального фонду бюджету використано 1463,5 тис.грн., на інші видатки соціального захисту населення використано 995,4 тис.грн. Проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 100,0 тис.грн.
  Окрім того, фінансування видатків на соціальний захист населення здійснювалося за рахунок субвенцій з державного бюджету, на що використано 90779,1 тис.грн.
  Установами культури і мистецтва використано 3944,4 тис.грн., що становить 27,7 % до уточненого плану на рік (уточнений план 14234,1 тис.грн.), з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2457,2 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії 1287,3 тис. грн.
  На проведення спортивних заходів, утримання дитячо-юнацької спортивної школи, на фінансову підтримку СДЮШОР «Медик», футбольного клубу видатки за загальним фондом склали 3285,6 тис. грн.
  На утримання органів державного управління у звітному періоді використано 11174,7 тис. грн.
  Видатки на житлово-комунальне господарство з загального фонду міського бюджету склали 4823,8 тис. грн., з них на благоустрій міста використано 4082,3 тис. грн., а також на оплату електроенергії 616,1 тис. грн., зрізка аварійних дерев 20,4 тис. грн., сплата платежів до фонду охорони навколишнього середовища та земельного податку 105,0 тис. гривень.
  На інші заходи пов’язані з економічною діяльністю заплановано 2118,3 тис. грн., з яких використано 482,1 тис. грн., з яких на відшкодування відсотків банків по кредитах на енергозбереження скеровано 88,9 тис. грн., проведено оплату на виконання Програми сприяння реалізації стратегії розвитку міста (КУ «Інститут міста») в сумі 208,6 тис. грн., Програми «Розвитку туризму» 124,5 тис. грн., Програми зовнішньоекономічної діяльності 3,2 тис. грн., Програма приватизації комунального майна 8,0 тис. грн., Програми землеустрою 48,8 тис. грн.
  За І квартал 2018 року з бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів касові видатки склали 1182,3 тис. грн., з них:
  - об’єкти житлово-комунального господарства на суму 563,7 тис. грн
  - заклади освіти 299,8 тис. грн.,
  - заклади охорони здоров`я 198,8 тис. грн.
  Станом на 01.04.2018 року по м. Дрогобичу по видатках, що фінансуються за рахунок власних доходів, базової дотації та освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету кредиторська заборгованість становить 20702,9 тис. грн., в тому числі заробітна плата термін виплати якої не настав 19688,3 тис. грн.
  За рахунок недопоступлення субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій на кінець звітного періоду рахувалась кредиторська заборгованість в сумі 93714,9 тис. грн.

  На утримання органів державного управління у звітному періоді використано 11174,7 тис. грн.
  Видатки на житлово-комунальне господарство з загального фонду міського бюджету склали 4823,8 тис. грн., з них на благоустрій міста використано 4082,3 тис. грн., а також на оплату електроенергії 616,1 тис. грн., зрізка аварійних дерев 20,4 тис. грн., сплата платежів до фонду охорони навколишнього середовища та земельного податку 105,0 тис. гривень.
  На інші заходи пов’язані з економічною діяльністю заплановано 2118,3 тис. грн., з яких використано 482,1 тис. грн., з яких на відшкодування відсотків банків по кредитах на енергозбереження скеровано 88,9 тис. грн., проведено оплату на виконання Програми сприяння реалізації стратегії розвитку міста (КУ «Інститут міста») в сумі 208,6 тис. грн., Програми «Розвитку туризму» 124,5 тис. грн., Програми зовнішньоекономічної діяльності 3,2 тис. грн., Програма приватизації комунального майна 8,0 тис. грн., Програми землеустрою 48,8 тис. грн.
  За І квартал 2018 року з бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів касові видатки склали 1182,3 тис. грн., з них:
  - об’єкти житлово-комунального господарства на суму 563,7 тис. грн
  - заклади освіти 299,8 тис. грн.,
  - заклади охорони здоров`я 198,8 тис. грн.
  Станом на 01.04.2018 року по м. Дрогобичу по видатках, що фінансуються за рахунок власних доходів, базової дотації та освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету кредиторська заборгованість становить 20702,9 тис. грн., в тому числі заробітна плата термін виплати якої не настав 19688,3 тис. грн.
  За рахунок недопоступлення субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій на кінець звітного періоду рахувалась кредиторська заборгованість в сумі 93714,9 тис. грн.

  Економіка

  За І квартал 2018р. відділом економіки укладено 9 договорів про пайову участь на загальну суму 279,0тис.грн. Заборгованість по цих договорах відсутня.
  Здійснено 4 тендерні закупівлі на загальну суму 2 140,2тис.грн., а саме:
  - електроенергія у кількості 147,0тис.кВт на суму 338,1тис.грн.;
  - природний газ у кількості 62,0тис.м3 на суму 621,2тис.грн. (економія 14,7тис.грн.);
  - послуги з розміщення інформаційних матеріалів у газетах на суму 330,0тис.грн.;
  - легковий автомобіль на суму 850,9тис.грн. (економія 9,1тис.грн.).
  Загальна сума економії бюджетних коштів по вищевказаних закупівлях становила 23,8тис.грн.
  Підготовлено три інформаційно-аналітичні довідки про показники діяльності ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» за певні періоди та роки.
  Проведено інформування промисловості міста про міжнародні та всеукраїнські виставки, форуми, ділові зустрічі, а також забезпечувалась участь керівників промислових підприємств міста у нарадах департаменту економічного розвитку ЛОДА.
  У січні 2018 скеровано листи бюджетоутворюючим промисловим підприємствам міста, щодо основних проблем їх діяльності, пропозицій спільної співпраці з органами місцевого самоврядування та підтримки у частині промоції продукції, що ними випускається та пропозицій щодо вільних виробничих площ для залучення потенційних інвесторів.
  У лютому 2018 організовано круглий стіл для ОСББ. Презентовано підсумки та досягнення міста за період співпраці з спільним проектом ЄС та ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Запропоновано варіанти підтримки ОСББ, через кредитування, для реалізації проектів з комплексної термомодернізації будинків, за прикладом багатоповерхівок по вул. Трускавецька, 17 та вул. Самбірська, 92.
  З початку 2018 року розпочато промоцію серед суб’єктів господарювання норм та правил розміщення конструкцій зовнішньої реклами у місті Дрогобичі. Спільно з КП «Муніципальна варта» та Департаментом міського господарства у квітні організовано місяць боротьби з незаконно встановленими рекламоносіями. Більше 80 підприємцям роз’яснено вимоги встановлення рекламних конструкцій, близько 30 відмовлено в оформленні дозволу на розміщення рекламних конструкцій у зв’язку з їх неналежним естетичним, технічним виглядом та порушеннями, які перешкоджають вільному руху пішоходам. Проведено низку демонтажу незаконно встановлених конструкцій. Видано та продовжено 13 дозволів на розміщення конструкцій зовнішньої реклами та укладено договори на сплату за тимчасове користування місцями їх розміщення. За січень-березень 2018 року у міський бюджет від розміщення рекламоносіїв поступило 81,8 тис.грн.
  Розглянуто 65 звернень громадян щодо надання послуг з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування у м. Дрогобичі, з них 47 звернень на гарячу лінію області «112», урядову гарячу лінію — 10 звернень, 8 звернень — на ім’я міського голови. Крім цього проведено 4 виїзні обстеження маршрутів на перевірку дотримання та виконання умов договору на перевезення пасажирів на міських маршрутах.
  Надано консультації учасникам АТО та представникам малого середнього бізнесу в межах обласної програми конкурентоспроможності Львівської області, яка надає змогу розвиток орієнтований на громаду». Запропоновано варіанти підтримки ОСББ, через кредитування, для реалізації проектів з комплексної термомодернізації будинків, за прикладом багатоповерхівок по вул. Трускавецька, 17 та вул. Самбірська, 92.
  З початку 2018 року розпочато промоцію серед суб’єктів господарювання норм та правил розміщення конструкцій зовнішньої реклами у місті Дрогобичі. Спільно з КП «Муніципальна варта» та Департаментом міського господарства у квітні організовано місяць боротьби з незаконно встановленими рекламоносіями. Більше 80 підприємцям роз’яснено вимоги встановлення рекламних конструкцій, близько 30 відмовлено в оформленні дозволу на розміщення рекламних конструкцій у зв’язку з їх неналежним естетичним, технічним виглядом та порушеннями, які перешкоджають вільному руху пішоходам. Проведено низку демонтажу незаконно встановлених конструкцій. Видано та продовжено 13 дозволів на розміщення конструкцій зовнішньої реклами та укладено договори на сплату за тимчасове користування місцями їх розміщення. За січень-березень 2018 року у міський бюджет від розміщення рекламоносіїв поступило 81,8 тис.грн.
  Розглянуто 65 звернень громадян щодо надання послуг з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування у м. Дрогобичі, з них 47 звернень на гарячу лінію області «112», урядову гарячу лінію — 10 звернень, 8 звернень — на ім’я міського голови. Крім цього проведено 4 виїзні обстеження маршрутів на перевірку дотримання та виконання умов договору на перевезення пасажирів на міських маршрутах.
  Надано консультації учасникам АТО та представникам малого середнього бізнесу в межах обласної програми конкурентоспроможності Львівської області, яка надає змогу взяти дешеві кредити для започаткування власної справи.

  Проведено роботу з вивчення питання про можливість справляння плати через систему «Прозорро. Продажі» за надання в тимчасове користування торгового місця на території об’єктів благоустрою міста Дрогобича.
  Проводиться робота з підготовки проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів» та «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність», на 2019 рік.
  Взято участь у перевірці об’єктів торгівлі та громадського харчування щодо повноти нарахування та сплати акцизного податку. Перевірку проведено головним управлінням ДФС у Львівській області. Перевірено паб «Берімор» ФОП Малярчук С. В. (вул. Підвалля, 11) та магазин «Продукти» ФОП Плекан Л. .Д. (вул. Стрийська, 181). Перевіркою встановлено порушення нарахування та сплати акцизного податку у пабі «Берімор», які потягнуть за собою штрафні санкції на суму 35,0 тис. грн.
  Завершено ліквідацію КП книгарня «Каменяр».
  Відбулося чотири засідання Комісії з питань контролю за здійсненням надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до міського бюджету м. Дрогобича. Запрошено 49 суб’єктів господарювання, які сплатили мінімальні суми акцизного податку. Надано роз’яснення суб’єктам господарювання щодо необхідності сплати акцизного податку в повному обсязі.
  За результатами роботи Комісії скеровано чотири листи у Головне управління ДФС у Львівській області з проханням здійснити перевірки повноти сплати акцизного податку суб’єктами господарювання, які допустили низьку сплату акцизного податку (21 суб’єкт господарювання).
  На розгляд листів виконкому Дрогобицької міської ради Головним управлінням ДФС у Львівській області здійснено перевірки повноти сплати акцизного податку та накладено штрафні санкції у 2018 році на суму – 18,4 тис. грн.
  На черговому засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради розглянуто роботу КП «Кредо» та ДКП «Екран» за підсумками 2017 року. Прийнято рішення визнати роботу даних підприємств задовільною.
  Частково погашено заборгованості із заробітної плати КП «Дрогобицький міський парк культури та відпочинку» на суму 1,0 тис. грн.

  Оренда та приватизація комунального майна

  За 1 квартал 2018 року поступило 646 звернень від фізичних та юридичних осіб.
  Підготовлено та прийнято 21 рішення сесій Дрогобицької міської ради щодо оренди та приватизації комунального майна та 56 рішень з земельних питань.
  Проведено електронні торги (аукціон) з права укладення договору оренди у ЕТС ProZzoro.Продажі частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: пл. Ринок, 1, площею 3,0 м. кв.
  Проводено роботу щодо уточнення переліку комунального майна та внесення змін до програмного забезпечення щодо наявності комунального майна, його руху та ефективного використання.
  Проведено роботу з вивчення питання про можливість справляння плати через систему «Прозорро. Продажі» за надання в тимчасове користування торгового місця на території об’єктів благоустрою міста Дрогобича.
  Проводиться робота з підготовки проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів» та «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність», на 2019 рік.
  Взято участь у перевірці об’єктів торгівлі та громадського харчування щодо повноти нарахування та сплати акцизного податку. Перевірку проведено головним управлінням ДФС у Львівській області. Перевірено паб «Берімор» ФОП Малярчук С. В. (вул. Підвалля, 11) та магазин «Продукти» ФОП Плекан Л. .Д. (вул. Стрийська, 181). Перевіркою встановлено порушення нарахування та сплати акцизного податку у пабі «Берімор», які потягнуть за собою штрафні санкції на суму 35,0 тис. грн.
  Завершено ліквідацію КП книгарня «Каменяр».
  Відбулося чотири засідання Комісії з питань контролю за здійсненням надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до міського бюджету м. Дрогобича. Запрошено 49 суб’єктів господарювання, які сплатили мінімальні суми акцизного податку. Надано роз’яснення суб’єктам господарювання щодо необхідності сплати акцизного податку в повному обсязі.
  За результатами роботи Комісії скеровано чотири листи у Головне управління ДФС у Львівській області з проханням здійснити перевірки повноти сплати акцизного податку суб’єктами господарювання, які допустили низьку сплату акцизного податку (21 суб’єкт господарювання).
  На розгляд листів виконкому Дрогобицької міської ради Головним управлінням ДФС у Львівській області здійснено перевірки повноти сплати акцизного податку та накладено штрафні санкції у 2018 році на суму – 18,4 тис. грн.
  На черговому засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради розглянуто роботу КП «Кредо» та ДКП «Екран» за підсумками 2017 року. Прийнято рішення визнати роботу даних підприємств задовільною.
  Частково погашено заборгованості із заробітної плати КП «Дрогобицький міський парк культури та відпочинку» на суму 1,0 тис. грн.

  Оренда та приватизація комунального майна

  За 1 квартал 2018 року поступило 646 звернень від фізичних та юридичних осіб.
  Підготовлено та прийнято 21 рішення сесій Дрогобицької міської ради щодо оренди та приватизації комунального майна та 56 рішень з земельних питань.
  Проведено електронні торги (аукціон) з права укладення договору оренди у ЕТС ProZzoro.Продажі частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: пл. Ринок, 1, площею 3,0 м. кв.
  Проводено роботу щодо уточнення переліку комунального майна та внесення змін до програмного забезпечення щодо наявності комунального майна, його руху та ефективного використання.

  «Про порядок приватизації комунального майна територіальної громади м. Дрогобича»;
  «Про оренду комунального майна територіальної громади м. Дрогобича»;
  «Про порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Дрогобича»;
  «Методика розрахунку орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича».
  Підготовлено перелік заходів, спрямованих на реалізацію експертних пропозицій за результатами громадської експертизи з питань ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича.
  Проведено процедуру приватизації 7 об'єктів комунальної власності, від продажу яких планується поступлення коштів до бюджету міста на загальну суму 1 614 млн. грн, в т. ч. ПДВ.
  Підготовлено та укладено 86 договорів оренди нежитлових приміщень, з них укладено 32 договори на пільгових умовах. До місцевого бюджету поступило від договорів оренди нежитлових приміщень 242,6 тис. грн., в т. ч. 108,5 тис. грн. від оренди нежитлових приміщень, зданих виконавчим комітетом ДМР.
  Проведено 1 конкурс з укладення договору оренди нежитлового приміщення за адресою: м. Дрогобич, вул. Шевченка, 11.
  Було проведено земельні торги у формі аукціону з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення а саме:

  - земельна ділянка площею 0,0200 га., що розташована за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вулиця А. Шептицького, надходження до бюджету міста 910 303 грн. 30 коп.
  - земельна ділянка площею 0,8361 га. на вул. Сахарова, надходження до бюджету міста – 5 109 969 грн. 60 коп.
  Укладено 3 договори купівлі – продажу земельних ділянок на загальну суму – 385 160 грн. без ПДВ.
  За 1 квартал 2018 року 6 учасникам бойових дій надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд.
  Проведено 5 засідань комісії з питань вирішення земельних спорів.
  Проведено 6 засідань комісії з визначення та відшкодування Дрогобицькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок, самовільно зайнятих земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про оплату за землю.

  Міське господарство

  За звітний період виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт плоских рулонних покрівель за адресами:
  -вул. Вол. Великого,78/1, Самбірська,60/1, Самбірська, 108/1, В. Великого, 23, Самбірська, 62. Роботи розпочнуться після проведення тендеру КП «ЖЕО» на закупівлю покрівельного матеріалу.

  Завершує проведення ремонтних робіт плоскої рулонної покрівлі в житловому будинку на вул. Грушевського,34
  Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт шатрових покрівель за адресами: Л. Українки, 19, та Грушевського, 95/2;
  Виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон) за адресами: Коновальця 13, Коновальця,7, Коновальця,7/3, І. Франка 1, Бориславська, 43, Бориславська, 45, Стрийська, 181, В.Великого, 78, Грушевського, 148, Кн. Ольги, 6.
  Виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт 2 ліфтів за адресами: вул. Грушевського,170, Коновальця, 9 (3 п). Ремонтні роботи ліфтів завершено.
  Проводиться корегування проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах у житловому будинку на вул. Грушевського,105. Роботи заплановано на травень 2018 року.
  Продовжується будівництво спортивно-ігрового майданчика на між будинковій території житлових будинків 42/2 на вул. Грушевського та будинків 101, 103 на вул. Стрийська.
  Готуються документи на підключення житлового будинку на вул. Шептицького,18 до електричних мереж. (Роботи по розпуску внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах-завершено).
  Завершено роботи на об’єкті «Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах у житловому будинку на вул. Самбірська,84.

  Замовлено проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт центральної внутріквартальної дворової каналізації та дренажної мережі на вул. Каменярська,3 в м. Дрогобич Львівської області».
  Виготовлено кошторис на «Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопроводу, каналізації та центрального опалення в житловому будинку № 56 по вул. В. Великого в м. Дрогобич». Роботи будуть проведені при наявності фінансування.
  Проведено коригування кошторисів та експертизу по наступних об’єктах:
  - реконструкція русла р. Серет при переході через вул. Бориславську;
  - реконструкція під’їзних доріг лікарняного містечка з облаштуванням стоянки для автотранспорту по вул. Шептицького;
  - капітальний ремонт вул. Грушевського;
  - заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій;
  - капітальний ремонт тротуару на вул. Стрийська (від будинку №2 по вул. Л. Українки до церкви Спаса на вул. Стрийська);
  - капітальний ремонт тротуару по вул. П. Орлика (від вул. Л. Українки до вул. В. Великого);
  - будівництво світлофору на перехресті вул. «Л. Українки - П.Орлика».
  Замовлено проектно-кошторисну документацію:
  - на капітальний ремонт вуличного освітлення на вул. Нафтовиків, Будівельна;
  - капітальний ремонт дороги на вул. Вокзальна, Гайдамацька, Чорновола, І.Мазепи.
  Проведено закупівлі за процедурою відкриті торги на роботи:
  - по капітальному ремонту вул. Грушевського;

  - реконструкція під’їзних доріг лікарняного містечка
  - товар-установка ямкового ремонту «Мадпатчер».
  Висаджено 1400 шт. дерев та 450 шт. кущів.
  Складено 69 приписів, щодо порушення Правил благоустрою.
  Зрізано 52 дерева, кроновано 16 дерев.

  Медицина
  Організовано та проведено:
  - «Дні профілактики та раннього виявлення хворих на артеріальну гіпертонію»;
  - «Дні профілактики туберкульозу та хронічних захворювань легень»;
  - «Масова акція з діагностики та профілактики глаукоми»;
  - Всеукраїнський «День меланоми».
  Впроваджено в дію програму «Доступні ліки». Задіяно в програмі по угодах 36 аптечних закладів, отримано державної субвенції 771,6 тис.грн., отоварено рецептів на медикаменти по програмі на суму 616,8 тис.грн., що становить 80% від запланованого).
  Впроваджено в дію програму «Реімбурсації препаратів інсуліну» . Задіяно в програмі по угодах 3 аптечних заклади, отримано державної субвенції 352,2тис.грн., отоварено рецептів на препарати інсуліну на суму 287,3тис.грн., що становить 81,5% від запланованого).
  Забезпечено безоплатне та пільгове забезпечення лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування соціальних груп населення. Задіяно по угодах 3 аптечних заклади, закладено у міському бюджеті 600 тис.грн., отоварено по рецептах медикаментів на суму 130,6тис.грн.
  Розроблено та затверджено «Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров`я мм. Дрогобича та Стебника на 2018 рік, завдяки якій дофінансовано галузь з міського бюджету.
  Активно впроваджувалось «електронне здоров’я», на сьогоднішній день КНП «Дрогобицька міська поліклініка» та поліклінічне відділення КНП «Стебницька міська лікарня» через систему «Аскеп.нет», офіційно зареєстрована в системі E-health та Національній службі здоров’я України та провадять укладання декларацій з пацієнтами.
  Працює «гаряча телефонна лінія» відділу охорони здоров’я.
  За звітний період надійшло 44 звернень громадян.
  проведено оптимізацію мережі з вивільненням 90 ліжок і доведенням її до 690 ліжок, також проведено оптимізацію кадрового складу і в поліклінічних закладах а саме:
  Назва підрозділу К-сть скорочених ліжок скорочено медперсоналу
  3 19.03.2018 Очікуваний економічний ефект за рік
  КНП «ДМЛ №1» - 17 ліжок -17,25 800,0 тис.грн
  КНП «СМЛ» - 40 ліжок -34,75 1161,8 тис.грн
  КНП «ДМЛ №3» - 5 ліжок -1,0 44,4 тис.грн
  КНП «ДМЛ №5» -7,75 140,0 тис.грн
  КНП «ДМДЛ» - 13 ліжок -16,5 778,73 тис.грн
  КНП «ДМПБ» - 15 ліжок -16,25 580,0 тис.грн.
  КНП «ДМП» - -20,0 943,2 тис.грн
  КНП «ДМСП» - -9,0 229,2 тис.грн.
  ВСЬОГО 90 ліжок 122,5 4677,33 тис.грн


  Кошторисні призначення на охорону здоров’я складають 105902000 грн., в. ч. за рахунок медичної субвенції-77424,3 тис.грн, коштів місцевого 21650,8 тис. грн. Касові видатки складають 27669346,75 грн,
  Позабюджетні кошти - платні послуги. Надійшло коштів в сумі 968387,9 грн., в тому числі від надання послуг 673325,7 грн., від орендної плати –261040,45 грн., реалізації майна 34021,75 грн.
  Позабюджетні кошти- власні надходження. Надійшло коштів на суму 429831,75 грн., в тому числі від отриманих благодійних внесків 424986,75 грн., від виконання окремих доручень 4845,00 грн., касові видатки складають 319386,02грн.
  Проведені заходи щодо покращення матеріально-технічної бази КНП охорони здоров’я , в т.ч. закупівля медичної діагностичної апаратури, а саме:
  КНП» ДМЛ№1» ДМР на суму 183900 грн. придбано:
  - апарат ШВЛ на суму 169000 грн.,
  - електокардіографів сумі 14900 грн.

  З фонду розвитку:
  Назва обєкту
  План касові
  Придбання обладнання КНП» ДМЛ№1»ДМР( стійка для апарату ШВЛ-67000,0 грн., часткова плата в сумі 13100 грн.за електрокардіограф. Палатні кардіомонітори 2 шт. на суму 59900 грн..) 161000,00 140000,00
  Придбання обладнання ДМЛ№3 100000,00
  Капітальний ремонт ДМДЛ( інф. Від-ня) 1000000,0
  Будівництво 1060000,0
  Капітальний ремонт ДМДЛ( ліве крило) 1000000,0 58827,6

  - надання стоматологічної педіатричної допомоги та ургентної стоматологічної допомоги дітям та дорослим безкоштовно для пацієнта (кошторис передбачається державною субвенцією та спів фінансування міським бюджетом)
  - надання стоматологічної допомоги соціальним категоріям населення, в т.ч. учасникам АТО безкоштовно для пацієнта (кошторис передбачається міським бюджетом)
  - надання стоматологічної допомоги дорослому населенню платно, згідно затверджених розцінок (кошторис утримання установи згідно госпрозрахункового методу).
  Готується проект «Програма забезпечення закупівлі послуги з харчування хворих у стаціонарних відділеннях КНП охорони здоров’я мм. Дрогобича і Стебника на 2018 рік» - даний проект забезпечить якісне харчування стаціонарних хворих по системі «аутсорсингу».

  Освіта

  За звітний період проведено конкурси на заміщення вакантних посад директора ЗЗСО № 10 та Інклюзивно-ресурсного центру.
  Ревізію Державної аудиторської служби України.
  Взято участь в 51-ому судовому засіданні.
  Урочисту академію, присвячену Міжнародному дню рідної мови на базі ЗЗСО №4.
  Всеукраїнський форум «Ідеї Нової української школи в реалізації науково-методичного проекту «Інтелект України» на базі ЗЗСО №4.

  Виконано проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок ЗОШ№ 1,2,3,4,9,10,14,15,16,17 та Гімназії в м. Дрогобичі та ЗОШ№7 у м. Стебнику.
  Оформлено право постійного користування земельною ділянкою ЗОШ№ 1,2,4,10,14,16 та Гімназії в м. Дрогобичі.
  Виконано роботи по заміні внутрішньої електропроводки ДНЗ№27 на суму 19,7 тис. грн. м. Дрогобича.
  Завершено роботи по ремонту шатрового даху ДНЗ№ 19 м. Дрогобича.
  Проведено зрізку аварійних дерев ДНЗ№ 6,15 м. Дрогобича.
  Виконано роботи по благоустрою територій ДНЗ та ЗОШ.
  Проведено 16 процедур закупівель відкритих торгів на загальну суму 15879599,59 грн., 4 переговорних процедур закупівель на загальну суму 21957754,31 грн. та 11 допорогових закупівлі на загальну суму 1090118,62 грн.
  Визначено проектні рішення та підготовлено завдання на проектування по 28-ми об’єктах будівництва.
  У проектних організаціях замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації на 28 об’єкти будівництва, з них 19 в КП «Кредо».
  Здійснено реалізацію проекту «Капітальний ремонт роздягалок та санвузлів допоміжних приміщень малого плавальн6ого басейну в Дрогобицькій ДЮСШ ім. І. Боберського» загальною вартістю виконаних будівельних робіт – 235,45 тис. грн.
  Здійснюється технічний супровід за реалізацією проекту «Реконструкція футбольного майданчика із штучним покриттям по вул. Грушевського, 136 м. Дрогобич» (територія ЗОШ №16), що реалізовується за рахунок бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", роботи тривають, термін здачі об’єкта – ІІ квартал 2018 року.

  Соціальний захист населення

  За звітний період до Дрогобицької міської ради звернулось 4200 людей з числа тих, хто потребує особливої уваги з боку влади. Відповідно призначено та виплачено різних видів соціальних допомог та компенсацій на загальну суму 30,9 млн грн.
  21302 сім’ям нараховано житлові субсидії на загальну суму 103,1 млн грн.
  За рахунок субвенцій з державного бюджету за І квартал 2018 року надано пільги окремим категоріям громадян на суму 5,1 млн грн.
  Проведено заходи щодо підтримки різних верств населення міста, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, І квартал 2018 року 481 мешканець міста отримав одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 244, 9 тис. грн.
  Для реалізації міських програм щодо соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, їхніх родин, сімей загиблих, управління освоїло 196,0 тис. грн.
  Станом на 1 квітня 2018 року на обліку управління перебуває 1365 осіб, які потребують різних видів технічних та інших засобів реабілітації (ортопедичного взуття, ортезів, протезів, засобів пересування тощо). За звітний період таких осіб забезпечено різними видами технічних засобів реабілітації на загальна суму 124,0 тис. грн.
  Забезпечено санаторно-курортними путівками за кошти:
  - державного бюджету – 14 осіб;

  Міська Програма соціальної підтримки сімей, та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах на період до 2018 року.
  На обліку у I кв. 2018р. перебувало 756 cімей, які опинились у складних життєвих обставинах, в яких виховується 837 дітей.
  Під соціальним супроводом перебувало 62 сім’ї. Здійснено 139 візитів, за їх результатами складено акти оцінки потреб дитини та її сім’ї.
  Окрім різноманітних акцій, створено “Дитячий парламент” (основа –діти соціальних категорій) спільно із партнером Центру -Благодійною організацією “Партнерство кожній дитині”.
  Здійснено чергування працівників Центру в пунктах обігріву впродовж 5 каледарних днів, у зв’язку з різким пониженням температури атмосферного повітря.
  Міська Програма соціально-психологічної підтримки учасників АТО та їх сімей на період до 2020 року
  На обліку перебуває 7 сімей загиблих учасників АТО та 546 учасників АТО (в них дітей – 516), з них: 376 особи з числа демобілізованих, з них 27 з числа поранених учасників АТО; 15 добровольців; 184 контрактників та мобілізованих.
  Розпочато реалізацію проекту “Старший брат-наставництво для дітей Героїв АТО”.
  Скеровано на обстеження та психологічну реабілітацію 2 учасники АТО.
  Програма профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі.
  Проведено Акцію “Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі”(22 бесіди у навчальних закладах мм.Дрогобича та Стебника на теми:« Шкідливість тютюнопаління. Електронні сигарети». «Шкідливість алкоголю на організм підлітка».)
  Програми Соціальної адаптації осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі і повертаються з них та засуджених до альтернативних видів покарань.
  Проведено роботу із 40 сім’ями, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом, з них 1 особа (віком від 18-35р.) , яка відбула покарання. Спеціалістами проведено 4 зустрічі із батьками неповнолітніх правопорушників, з метою профілактики протиправної поведінки.
  Підготовлено мікропроект на обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку ”Придбання обладнання та інвентаря для облаштування спортивної кімнати при Дрогобицькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (проект №126).
  За І квартал 2018 року здійснено прийом більше 105 громадян, надано їм консультації з питань захисту прав дітей та розглянуто 27 заяв громадян.
  Взято участь більш як у 40 судових засіданнях різних інстанцій з питань захисту прав дітей.
  Проведено 5 засідань комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі Дрогобицької міської ради.
  Підготовлено в Львівську обласну державну адміністрацію пакет документів з пропозиціями та матеріалами щодо придбання у 2018 році в м.Дрогобичі 3-х кімнатної квартири для родинної групи.
  Відділом – службою у справах дітей проведено 5 профілактичних рейдів «Діти вулиці», в яких виявлено 8 дітей; обстежено 34 сім’ї, в яких діти, опинилися в складних
  життєвих обставинах; здійснено 21 перевірку в сім'ях опікунів (піклувальників), прийомних батьків щодо дотримання прав дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  Проведено круглий стіл на тему «Шкільний булінг».
  До 100-річчя лицарського подвигу юних українців під Крутами організовано перегляд фільму «Крути». Також проведено перегляди фільмів «Кіборги», «Міф: за що загинув Василь Сліпак», «Небесна сотня. Зима, що нас змінила».
  До Дня Героїв проведено флеш-моб «Герої не вмирають!».
  До Великодня проведено конкурс «Великодні передзвони». Проведено презентацію великих писанок.
  Ведеться робота з багатодітними сім’ями. Проведено оздоровлення дітей пільгових категорій у ДП «УДЦ «Молода гвардія» та ДПУ «ДПУ «Артек».
  Проведено 4 засідання молодіжної дорадчої ради, «Школи лідера» та Молодіжного парламенту.
  Проведено 3 зустрічі в межах програми «Пакунок малюка». Видано 50 пакунків.
  Підготовлено та оформлено документів щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» - 2.
  Також проводяться спортивні заходи за участю молоді та дітей міста Дрогобича.

  Культура та мистецтво

  За період з 1 січня по 31 березня 2018 року відділом культури та мистецтв разом з підпорядкованими установами та закладами проведено 115 загальноміських та галузевих заходів.
  Основні з них:
  Віче з нагоди 109-ї річниці від дня народження С.Бандери;
  Різдвяний фестиваль «Коляда на Площі»;
  Фестиваль вертепів;
  Урочистості з нагоди 99-ї річниці Злуки УНР та ЗУНР в єдину Українську Соборну Державу;
  Фестиваль «Колядує Франкове Підгір'я» ;
  Вечір-реквієм пам'яті Героїв Крут;
  Віче з нагоди 29-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану»;
  Перший фестиваль-конкурс «Роду нашого розмай»;
  Вечір пам'яті до 4-ї річниці «Небесної сотні»;
  Звітний концерт народного ансамблю скрипалів «Чарівні мелодії»;
  Літературно-мистецький вечір «З Великим Кобзарем у серці» з нагоди 204-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка.
  Надано довідки про приналежність будівель до Переліку об’єктів культурної спадщини – 8 од.
  Виконано фотофіксацію, підготовлено акти технічного стану та проекти охоронних договорів на пам’ятки архітектури м. Дрогобича за адресами: вул. Гончарська,4 та Т.Шевченка,26. Розпочато паспортизацію 7 об’єктів культурної спадщини за адресами: Площа Ринок 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В повному об’ємі виконано фотофіксацію міської Ратуші.
  Подано рекомендації з питань охорони культурної спадщини до Правил благоустрою м. Дрогобича.
  Установи та заклади відділу культуру та мистецтв взяли участь у конкурсах різних рівнів: державного фонду розвитку та обласного.
  - Капітальний ремонт фасаду Дрогобицької дитячої міської бібліотеки на вул. Шевченка,34 у м. Дрогобичі Львівської області;
  - Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки ім. В.Чорновола (утеплення фасаду) на вул. Шевченка,27 м. Дрогобич Львівської області;
  - Капітальний ремонт благоустрою території навколо історичного відділу музею «Дрогобиччина» за адресою: м. Дрогобич, вул. І.Франка,32;
  - Капітальний ремонт нежитлового приміщення музею «Дрогобиччина» за адресою: м. Дрогобич Львівської обл. вул. Січових Стрільців,16;
  - Капітальний ремонт будівлі Народного дому ім. І.Франка (ІІ черга) по вул. І.Франка,20 в м. Дрогобич Львівської обл.;
  - Придбання обладнання та інвентаря для світлиці І.Франка Дрогобицького Народного дому ім. І.Франка;
  - Капітальний ремонт фасаду Дрогобицької дитячої музичній школи №1 (корпус №1) на вул. Шевченка,10 в м. Дрогобич;.
  - Капітальний ремонт даху Дрогобицької дитячої музичної школи №2 на вул. Л.Українки,41 м. Дрогобич Львівської обл.;

  Робота з виборцями

  Протягом І кварталу 2018 року відділом ведення Державного реєстру виборців виконкому Дрогобицької міської ради у взаємодії із суб’єктами подань відомостей про виборців проведено 3 періодичні поновлення бази даних Державного реєстру виборців.
  За цей же період на підставі відомостей, наданих відповідними суб’єктами подань, та за результатами розгляду заяв громадян до бази даних ДРВ включено 84 виборці, внесено зміни до персональних даних 1051 виборця, знищено записи про 269 виборців, термін збереження записів щодо яких закінчився. Для виконання зазначених вище дій видано 56 наказів начальника відділу.
  Станом на 26 квітня 2018 року до бази даних автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» включено 67144 осіб, виборчими адресами яких є міста Дрогобич та Стебник, зокрема, з міста Дрогобича 53235 виборців, а з міста Стебника – 13909 виборців. Серед цих виборців є 615 осіб, нездатних самостійно пересуватися. У базі даних АІТС «ДРВ» зберігаються також записи про 29 недієздатних осіб, 6 осіб, громадянство України яких припинено, та 1423 осіб без виборчих адрес (знятих з реєстрації за місцем проживання), а також про 5093 осіб, що померли протягом 5 останніх років, строк збереження про яких ще не закінчився.
  Адресна підсистема Реєстру в межах міст Дрогобича та Стебника включає 361 вулиць, провулків і площ та 9430 будинків.

  Робота з архівною документацією

  Оправлено та підшито документів - 86 одиниць зберігання.
  Прийнято документів на державне зберігання:
  - управлінської документації - 54 одиниць зберігання.
  - справ з кадрових питань ( з особового складу ) - 26 одиниць
  зберігання.
  - описування та перевірка документів - 5 установ.
  Проведено 2 комплексні, 2 контрольні перевірки, 15 перевірок ПФУ м. Дрогобич .
  Розроблено та опубліковано на сайті міської ради списки ліквідованих установ документи яких знаходяться на зберіганні в архіві.

  Надзвичайні ситуації

  Впродовж першого кварталу комісією з питань ТЕБ і НС проведено 7 засідань на яких розглянуто 19 питання:
  1. Про стан нежитлової споруди на вулиці Стрийська,32 та заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій при обвалі її конструктивних елементів.
  2. Про стан нежитлових споруд на вулицях Шашкевича, 9/2, Шашкевича, 9/3, Зварицькій, 92 та Л. Українки,44 та заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з ветхістю даних будівель.
  3. Про виділення паливо мастильних матеріалів з міського матеріального резерву.
  4. Про зрізку аварійних дерев.
  5. Про затвердження переліку суб’єктів господарювання які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню на договірній основі в містах Дрогобичі та Стебнику.
  6. Про стан функціонування систем життєзабезпечення населення міста у період сильних снігопадів.
  7. Щодо ситуації з грипу та ГРВІ та призупинення навчального процесу в навчальних закладах міст Дрогобича та Стебника.
  8. Щодо ситуації з захворюваності на грип та ГРВІ та продовження призупинення навчального процесу в навчальних закладах міст Дрогобича та Стебника.
  9. Про заходи щодо подолання наслідків несприятливих погодних умов 17-19 березня 2018 року та готовність місцевих органів виконавчої влади, міськвиконкомів міст обласного значення щодо протидії загрозам під час складних погодних умов.
  10. Щодо стану інфекційної та неінфекційної захворюваності в м. Дрогобич та виконання заходів „ Комплексного плану заходів з профілактики кишкових інфекцій у Львівській області на 2017-2021рр.” затв. Розпорядженням міського голови м. Дрогобич від 13.07.2017р № 377-р, „ Комплексного плану протиепізоотичних і протиепідемічних заходів профілактики туберкульозу с\г тварин та людей в мм. Дрогобич, Стебник на 2016-2020рр”.
  11. Щодо стану конструктивних елементів житлового будинку на вулиці Трускавецькій,36/1.
  12. Щодо попередження нещасних випадків на воді в весняно-літній період 2018 року.
  13. Про виділення паливо-мастильних матеріалів з міського матеріального резерву.
  14. Про стан та загрозу падіння водонапірної башти на вул. Фабричній,61
  15. Про демонтаж аварійної будівлі на вул.. Тарнавського, 33
  16. Про виділення паливо-мастильних матеріалів з міського матеріального резерву.
  17. Про стан нежитлової споруди на вулиці Стрийська, 32 та заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій при обвалі її конструктивних елементів.
  18. Про стан контруктивних елементів приміщень КП «Дрогобицька міська лазня».
  19. Щодо аварійного стану дитячого павільйону і дитячої споруди «Фортеця» на території ЗДО №13 «Казка»
  Проведено Дні цивільного захисту в в 22 середніх навчальних закладах.

  Організаційна та інформаційна робота

  У лютому підготовлено та забезпечено (організаційне та інформаційне забезпечення) проведення звіту міського голови, який відбувся у Народному домі ім. І.Франка/ Забезпечено організацію заходів з нагоди:
  - відкриття малого плавального басейну ДЮСШ ім. Боберського;
  - відкриття відреставрованого приміщення Центру надання адміністративних послуг;

  Депутатська діяльність

  В І кварталі закінчені ремонтні роботи по реконструкції ЦНАП в рамках проекту модернізації, фінансованим Європейським Союзом та розпочато роботу в оновленому приміщенні. В приміщенні обладнано дитячий куточок, рецепція, електронне керування чергою, відео спостереження, створено комфортні умови для відвідувачів в зоні очікування.
  Для встановлення банківського терміналу проведено тендерні процедури, що дасть можливість проводити оплату послуг в приміщенні ЦНАП.
  В І кварталі 2018 року центром надання адміністративних послуг надано 9057 послуг на суму 1 266 708,18 грн.
  Із них прийнято послуг:
  - на виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в т.ч. (дострокове) - 2071 на суму 1 152 684,52 грн;
  - на виготовлення паспорта громадянина України у виді ID-картки (вперше і в разі заміни паспорта зразка 1994 року) – 139.

  Правове забезпечення

  Взято участь у судовій справі за позовом ПАТ "Прикарпатбуд" до Департаменту міського господарства про утримання збитків в розмірі 3000000 грн.
  Підготовлено та подано заяву про залишення позову без розгляду та відмови від позовних вимог по судовій справі за позовом ДМР до Дрогобицької районної ради, третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача – відділ охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради, третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Дрогобицька районна державна адміністрація, щодо стягнення 3 000 000, 00 грн.
  Взято участь у справі Позивач (заявник): ТзОВ "Люксорцентрторг", відповідач (боржник): Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради про визнання протиправним і скасування рішення, визнання протиправною бездіяльність, зобов'язання вчинити дії.
  Взято участь у судовій справі за позовом директора гімназії Лепкого І.І. до ДМР про визнання незатвердженим п. 2.10 Статуту Дрогобицькою міською радою.
  Взято участь у судовій справі за позовом ДМР до Дрогобицької районної ради, третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача – відділ охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради, третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Дрогобицька районна державна адміністрація, щодо стягнення 3 000 000, 00 грн. Залучено Міністерство фінансів України та Дрогобицьке управління державної казначейської служби України у Львівській області в якості третьої особи на стороні відповідача.
  Підготовлено та подано апеляційну скаргу на ухвалу Дрогобицького міськрайонного суду про забезпечення позову по справі за позовом Федик Мирона Володимировича до Дрогобицької міської ради КП «Туристичний комплекс «Дрогобич», третя особа Гентош Тарас Йосипович про визнання права власності за набувальною давністю на майно автостоянки, що знаходиться за адресою м. Дрогобич вул. Лисенка.
  Взято участь у судовій справі за позовом КП "Дрогобицький ринок" до Орищак, Верещак, т.о.- ДМР про визнання недійсним договору купівлі-продажу та знесення самочинного будівництва Взято участь у судовій справі за апеляційною скаргою ТзОВ "Ексклюзивбуд" у справі ДМР до ТзОВ "Ексклюзивбуд" про відшкодування збитків (в задоволенні апеляційної скарги відмовлено, рішення ГСЛО про стягнення збитків на користь ДМР в розмірі 244719,29 грн.
  Взято участь у судовій справі за позовом Дьорки О.І до ДМР про визнання протиправним та скасування рішення ДМР №871 від 03.10.2017.
  Взято участь у судовій справі за позовом ДМР до ПАТ "ДЗАК" про припинення права користування земельною ділянкою.
  Взято участь у справі Заявник: Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради, стягувач: Гентош Тарас Йосифович, заінтересована особа: КП"Туристичний комплекс "Дрогобич", заінтересована особа: Головний державний виконавець відділу ПВР УДВС ГУЮ у Львівській області Тетюк Роман Миронович. визнання виконавчого листа таким що не підлягає виконанню .
  Взято участь у судовій справі за позовом Комарницької до відділу освіти, ВК ДМР про захист честі, гідності та ділової репутації (відмовлено).
  Взято участь у судовій справі за позовом Дьорки до ДМР про визнання протиправним та скасування рішення.
  Взято участь у справі № 914/154/16 за апеляційною скаргою КП УКБ (відповідач), позивач-ТзОВ «Львівський будівельний холдинг», третя особа – Дрогобицька міська рада.
  Взято участь у судовій справі за позовом ДМР до Броницької сільської ради про скасування рішення (ухвалою суду заходи забезпечення позову частково задоволено, зупинено рішення Броницької сільської ради).

  Підготовлено позовну від ДМР до Броницької сільської ради про визнання незаконним та скасування рішення Броницької сільської ради від 14.02.2018 року № 234 "Про заборону приймання ТПВ на Дрогобицький міський полігон твердих побутових відходів на території Броницької сільської ради". Підготовлено заяву від ДМР про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Броницької сільської ради від 14.02.2018 року № 234 та заборону територіальній громаді села Брониця та будь-яким іншим особам чинити перешкоди у вивозі сміття на територію Дрогобицького міського сміттєзвалища в районі села Брониця Дрогобицького району, а також чинити перешкоди у експлуатації даного сміттєзвалища.
  Підготовлено позовну заяву від Департаменту міського господарства до Броницької сільської ради про визнання незаконним та скасування рішення Броницької сільської ради від 14.02.2018 року № 234 "Про заборону приймання ТПВ на Дрогобицький міський полігон твердих побутових відходів на території Броницької сільської ради". Підготовлено заяву від Департаменту міського господарства про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Броницької сільської ради від 14.02.2018 року № 234 та заборону територіальній громаді села Брониця та будь-яким іншим особам чинити перешкоди у вивозі сміття на територію Дрогобицького міського сміттєзвалища в районі села Брониця Дрогобицького району, а також чинити перешкоди у експлуатації даного сміттєзвалища.
  Крім того, взято участь у низці інших судових засідань.

  Схожі новини
 • З міського бюджету Дрогобича знову виділять кошти на виплату заробітних пла ...
 • У Дрогобичі затвердили бюджет на 2017 рік
 • В ДРОГОБИЦЬКОМУ РАЙОННОМУ ВІДДІЛІ ОСВІТИ ФІНАНСИ «СПІВАЮТЬ РОМАНСИ»
 • Як розподілили для Стебника додаткових 640 тисяч з Дрогобича?
 • У Стебнику недовиконується бюджет
 • Loading...
  Додати коментар
  Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка лінкуВставка захищеного лінку Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера

  Заборонено використовувати ненормативну лексику, ображати інших користувачів даного сайту, активні посилання на сторонні сайти, реклама в коментарях.

Звіт міського голови Дрогобича Тараса Кучми за І квартал 2018 року


Звіт міського голови Дрогобича Тараса Кучми за І квартал 2018 року
Звіт за І квартал 2018 року

Фінанси

За І квартал 2018 рік до загального фонду міського бюджету м. Дрогобича надійшло всього доходів загального фонду в сумі 250998,5тис. грн. (в т.ч. офіційних трансфертів 186134,4 тис. грн.), при уточненому плані 250154,3 тис. грн., До спеціального фонду разом з офіційними трансфертами надійшло 4350,4 тис. грн. (уточнений річний план 13218,0 тис. грн.).
За 1 квартал 2018 року до міського бюджету м. Дрогобича надійшло доходів загального фонду в сумі 64864,1тис. грн. при плані 60508,0тис. грн.
План загального фонду виконано по всіх податках, зборах та інших надходженнях.
Податків та зборів на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 36262,2 тис. грн. при затвердженому плані 36116,0 тис. грн.
Податку на прибуток комунальних підприємств поступило в сумі 1548,5 тис. грн. при плані 680,0 тис. грн.
Від акцизного податку надійшло 5020,7 тис. грн. при затвердженому плані 4840,0 тис. грн. Від реалізації вироблених і ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) поступило 2595,1 тис. грн., від реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами 2425,6 тис. грн.
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 1648,2 тис. грн. при затвердженому плані 1092,0 тис. грн.


Станом на 01.04.2018 року недоїмка за попередні роки становить 2326,2 тис. грн. Перелік боржників розміщено на сайті Дрогобицької міської ради.
Земельного податку та орендної плати надійшло 7882,1 тис. грн. при затвердженому плані 7565,0тис. грн.
Негативно впливає на зростання надходжень значна заборгованість по платі за землю. Станом на 01.04.2018 року загальна сума боргу по земельному податку до бюджету м. Дрогобича становить 15028,7 тис. грн. та орендній платі 5145,1 тис. грн.
Транспортного податку з початку року надійшло в сумі 75,2 тис. грн. за рахунок реєстрації транспорту юридичними особами в сумі 71,0 тис. грн. та фізичними особами 4,2 тис. грн.
Туристичного збору надійшло в сумі 13,2 тис.грн. при затвердженому плані 8,0 тис.грн.
По єдиному податку фактично поступило 8723,6 тис. грн. при затвердженому плані 7760,0 тис. грн.
По надходженнях частини чистого прибутку комунальних підприємств поступило коштів 921,0 тис. грн. при плані 375,0тис. грн.
Плати від адміністративних послуг поступило в сумі 2135,7 тис. грн.
З початку року надійшло коштів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом в сумі 242,7 тис. грн. при затвердженому плані 205,0 тис. грн.
Станом на 01.04.2017 року згідно оборотно-сальдової відомості відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому заборгованість становить 83,3 тис. грн.

Державного мита надійшло в сумі 29,9 тис. грн.
Інших надходжень надійшло в сумі 361,1 тис. грн.
За І квартал 2018 року офіційні трансферти загального фонду міського бюджету міста Дрогобич виконано на 98,1 % (при уточненому плані 189646,3 тис. грн.) надійшло 186134,4 тис. грн.:
- субвенцій 132326,0 тис. грн.(субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям 28143,2 тис. грн.(92,0%), субвенцій з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню 102991,6 тис. грн. (100%); субвенцій з місцевого бюджету соціальної допомоги на дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування 67,4 тис. грн.(56,3%); субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 352,2 тис. грн.(26,0%); субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 771,6 тис. грн. (100,0%). Впродовж І кварталу поступило освітньої субвенції в сумі 22519,8 тис. грн. (100%) та медичної субвенції 22595,1 тис. грн. (100%), базової дотації 7030,8 тис. грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1662,7 тис. грн.
По спеціальному фонду за І-ий квартал поступило 4350,4 тис. грн. при затвердженому плані на квартал 2906,7 тис. грн. До річного плану виконання становить 32,9 %. Виконання пройшло по всіх податках і зборах.
Податків та зборів поступило 750,9 тис. грн. при уточненому річному плані 2080,0 тис. грн. в тому числі в бюджет розвитку 726,5 тис. грн. при уточненому річному плані 2000,0 тис. грн.
Перевиконання плану за 1 квартал відбулося по всіх податках.
Екологічного податку надійшло в сумі 24,4 тис. грн. До річного плану виконання становить 30,5 %.
Надходжень від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі 291,4 тис. грн. До річного плану виконання становить 97, % за рахунок додатково укладених договорів із забудовниками.
Коштів від продажу землі надійшло 435,1 тис. грн. До річного плану виконання становить 48,3%.
Власні надходження бюджетних установ склали 3599,5 тис. грн. при квартальному плані 2784,5 тис. грн. До річного плану виконання становить 32,3 відсотка.
Впродовж 1-го кварталу 2018 року з загального фонду міського бюджету проведено видатків у сумі 203986,2 тис. грн., що склало 26,4 відсотки до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін (план 771300,2 тис. грн.) та 80,5 % до плану на звітний період (план 253463,1 тис. грн.).
Зазначені кошти у звітному періоді в першу чергу спрямовувалися на захищені статті видатків - заробітну плату працівників бюджетних установ та нарахування на неї, енергоносії, продукти харчування, медикаменти.
Фінансування видатків здійснювалось відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань та помісячного розпису асигнувань.
У міському бюджеті на 2018 рік видатки на утримання 49 установ освіти за загальним фондом передбачені в сумі 236262,6 тис. грн. В звітному періоді використано 58886,7 тис. грн., що становить24,9 % до уточненого плану на рік.
У 2018 році видатки на утримання закладів освіти було заплановано в сумі 236039,2 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції розмір якої на 2018 рік визначено в сумі 97488,9 тис. грн. (заробітна плата педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, вечірньої школи та дитячого будинку «Оранта»), коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я -1000,0 тис.грн., коштів міського бюджету-137550,3 тис.грн. Протягом 1-го кварталу планові призначення збільшено за рахунок коштів міського бюджету в сумі 223,4 тис.грн.
На утримання 49 установ освіти за загальним фондом в звітному періоді використано 58886,7 тис. грн., що становить24,9 % до уточненого плану на рік.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі у 1-му кварталі 2018 року спрямовано 43101,8 тис.грн., оплату енергоносіїв – 13803,2 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 1741,2 тис.грн.
У 2018 році видатки на утримання закладів охорони здоров`я заплановано в сумі 101642,0 тис.грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції, розмір якої на 2018 рік визначено в сумі 77424,3 тис.грн., коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я -8500,9 тис.грн., коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 1409,0 тис.грн., коштів субвенції на відшкодування лікарських засобів -1417,9 тис.грн., коштів міського бюджету – 12889,9 тис.грн.

Протягом 1-го кварталу планові призначення збільшено за рахунок субвенції з Дрогобицького районного бюджету в сумі 4000,0 тис.грн. та коштів міського бюджету в сумі 260,0 тис.грн.
На утримання установ соціального забезпечення і проведення заходів із соціального захисту населення за звітний період із загального фонду бюджету використано 1463,5 тис.грн., на інші видатки соціального захисту населення використано 995,4 тис.грн. Проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 100,0 тис.грн.
Окрім того, фінансування видатків на соціальний захист населення здійснювалося за рахунок субвенцій з державного бюджету, на що використано 90779,1 тис.грн.
Установами культури і мистецтва використано 3944,4 тис.грн., що становить 27,7 % до уточненого плану на рік (уточнений план 14234,1 тис.грн.), з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2457,2 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії 1287,3 тис. грн.
На проведення спортивних заходів, утримання дитячо-юнацької спортивної школи, на фінансову підтримку СДЮШОР «Медик», футбольного клубу видатки за загальним фондом склали 3285,6 тис. грн. Протягом 1-го кварталу планові призначення збільшено за рахунок субвенції з Дрогобицького районного бюджету в сумі 4000,0 тис.грн. та коштів міського бюджету в сумі 260,0 тис.грн.
На утримання установ соціального забезпечення і проведення заходів із соціального захисту населення за звітний період із загального фонду бюджету використано 1463,5 тис.грн., на інші видатки соціального захисту населення використано 995,4 тис.грн. Проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 100,0 тис.грн.
Окрім того, фінансування видатків на соціальний захист населення здійснювалося за рахунок субвенцій з державного бюджету, на що використано 90779,1 тис.грн.
Установами культури і мистецтва використано 3944,4 тис.грн., що становить 27,7 % до уточненого плану на рік (уточнений план 14234,1 тис.грн.), з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2457,2 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії 1287,3 тис. грн.
На проведення спортивних заходів, утримання дитячо-юнацької спортивної школи, на фінансову підтримку СДЮШОР «Медик», футбольного клубу видатки за загальним фондом склали 3285,6 тис. грн.
На утримання органів державного управління у звітному періоді використано 11174,7 тис. грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство з загального фонду міського бюджету склали 4823,8 тис. грн., з них на благоустрій міста використано 4082,3 тис. грн., а також на оплату електроенергії 616,1 тис. грн., зрізка аварійних дерев 20,4 тис. грн., сплата платежів до фонду охорони навколишнього середовища та земельного податку 105,0 тис. гривень.
На інші заходи пов’язані з економічною діяльністю заплановано 2118,3 тис. грн., з яких використано 482,1 тис. грн., з яких на відшкодування відсотків банків по кредитах на енергозбереження скеровано 88,9 тис. грн., проведено оплату на виконання Програми сприяння реалізації стратегії розвитку міста (КУ «Інститут міста») в сумі 208,6 тис. грн., Програми «Розвитку туризму» 124,5 тис. грн., Програми зовнішньоекономічної діяльності 3,2 тис. грн., Програма приватизації комунального майна 8,0 тис. грн., Програми землеустрою 48,8 тис. грн.
За І квартал 2018 року з бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів касові видатки склали 1182,3 тис. грн., з них:
- об’єкти житлово-комунального господарства на суму 563,7 тис. грн
- заклади освіти 299,8 тис. грн.,
- заклади охорони здоров`я 198,8 тис. грн.
Станом на 01.04.2018 року по м. Дрогобичу по видатках, що фінансуються за рахунок власних доходів, базової дотації та освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету кредиторська заборгованість становить 20702,9 тис. грн., в тому числі заробітна плата термін виплати якої не настав 19688,3 тис. грн.
За рахунок недопоступлення субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій на кінець звітного періоду рахувалась кредиторська заборгованість в сумі 93714,9 тис. грн.

На утримання органів державного управління у звітному періоді використано 11174,7 тис. грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство з загального фонду міського бюджету склали 4823,8 тис. грн., з них на благоустрій міста використано 4082,3 тис. грн., а також на оплату електроенергії 616,1 тис. грн., зрізка аварійних дерев 20,4 тис. грн., сплата платежів до фонду охорони навколишнього середовища та земельного податку 105,0 тис. гривень.
На інші заходи пов’язані з економічною діяльністю заплановано 2118,3 тис. грн., з яких використано 482,1 тис. грн., з яких на відшкодування відсотків банків по кредитах на енергозбереження скеровано 88,9 тис. грн., проведено оплату на виконання Програми сприяння реалізації стратегії розвитку міста (КУ «Інститут міста») в сумі 208,6 тис. грн., Програми «Розвитку туризму» 124,5 тис. грн., Програми зовнішньоекономічної діяльності 3,2 тис. грн., Програма приватизації комунального майна 8,0 тис. грн., Програми землеустрою 48,8 тис. грн.
За І квартал 2018 року з бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів касові видатки склали 1182,3 тис. грн., з них:
- об’єкти житлово-комунального господарства на суму 563,7 тис. грн
- заклади освіти 299,8 тис. грн.,
- заклади охорони здоров`я 198,8 тис. грн.
Станом на 01.04.2018 року по м. Дрогобичу по видатках, що фінансуються за рахунок власних доходів, базової дотації та освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету кредиторська заборгованість становить 20702,9 тис. грн., в тому числі заробітна плата термін виплати якої не настав 19688,3 тис. грн.
За рахунок недопоступлення субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій на кінець звітного періоду рахувалась кредиторська заборгованість в сумі 93714,9 тис. грн.

Економіка

За І квартал 2018р. відділом економіки укладено 9 договорів про пайову участь на загальну суму 279,0тис.грн. Заборгованість по цих договорах відсутня.
Здійснено 4 тендерні закупівлі на загальну суму 2 140,2тис.грн., а саме:
- електроенергія у кількості 147,0тис.кВт на суму 338,1тис.грн.;
- природний газ у кількості 62,0тис.м3 на суму 621,2тис.грн. (економія 14,7тис.грн.);
- послуги з розміщення інформаційних матеріалів у газетах на суму 330,0тис.грн.;
- легковий автомобіль на суму 850,9тис.грн. (економія 9,1тис.грн.).
Загальна сума економії бюджетних коштів по вищевказаних закупівлях становила 23,8тис.грн.
Підготовлено три інформаційно-аналітичні довідки про показники діяльності ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» за певні періоди та роки.
Проведено інформування промисловості міста про міжнародні та всеукраїнські виставки, форуми, ділові зустрічі, а також забезпечувалась участь керівників промислових підприємств міста у нарадах департаменту економічного розвитку ЛОДА.
У січні 2018 скеровано листи бюджетоутворюючим промисловим підприємствам міста, щодо основних проблем їх діяльності, пропозицій спільної співпраці з органами місцевого самоврядування та підтримки у частині промоції продукції, що ними випускається та пропозицій щодо вільних виробничих площ для залучення потенційних інвесторів.
У лютому 2018 організовано круглий стіл для ОСББ. Презентовано підсумки та досягнення міста за період співпраці з спільним проектом ЄС та ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Запропоновано варіанти підтримки ОСББ, через кредитування, для реалізації проектів з комплексної термомодернізації будинків, за прикладом багатоповерхівок по вул. Трускавецька, 17 та вул. Самбірська, 92.
З початку 2018 року розпочато промоцію серед суб’єктів господарювання норм та правил розміщення конструкцій зовнішньої реклами у місті Дрогобичі. Спільно з КП «Муніципальна варта» та Департаментом міського господарства у квітні організовано місяць боротьби з незаконно встановленими рекламоносіями. Більше 80 підприємцям роз’яснено вимоги встановлення рекламних конструкцій, близько 30 відмовлено в оформленні дозволу на розміщення рекламних конструкцій у зв’язку з їх неналежним естетичним, технічним виглядом та порушеннями, які перешкоджають вільному руху пішоходам. Проведено низку демонтажу незаконно встановлених конструкцій. Видано та продовжено 13 дозволів на розміщення конструкцій зовнішньої реклами та укладено договори на сплату за тимчасове користування місцями їх розміщення. За січень-березень 2018 року у міський бюджет від розміщення рекламоносіїв поступило 81,8 тис.грн.
Розглянуто 65 звернень громадян щодо надання послуг з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування у м. Дрогобичі, з них 47 звернень на гарячу лінію області «112», урядову гарячу лінію — 10 звернень, 8 звернень — на ім’я міського голови. Крім цього проведено 4 виїзні обстеження маршрутів на перевірку дотримання та виконання умов договору на перевезення пасажирів на міських маршрутах.
Надано консультації учасникам АТО та представникам малого середнього бізнесу в межах обласної програми конкурентоспроможності Львівської області, яка надає змогу розвиток орієнтований на громаду». Запропоновано варіанти підтримки ОСББ, через кредитування, для реалізації проектів з комплексної термомодернізації будинків, за прикладом багатоповерхівок по вул. Трускавецька, 17 та вул. Самбірська, 92.
З початку 2018 року розпочато промоцію серед суб’єктів господарювання норм та правил розміщення конструкцій зовнішньої реклами у місті Дрогобичі. Спільно з КП «Муніципальна варта» та Департаментом міського господарства у квітні організовано місяць боротьби з незаконно встановленими рекламоносіями. Більше 80 підприємцям роз’яснено вимоги встановлення рекламних конструкцій, близько 30 відмовлено в оформленні дозволу на розміщення рекламних конструкцій у зв’язку з їх неналежним естетичним, технічним виглядом та порушеннями, які перешкоджають вільному руху пішоходам. Проведено низку демонтажу незаконно встановлених конструкцій. Видано та продовжено 13 дозволів на розміщення конструкцій зовнішньої реклами та укладено договори на сплату за тимчасове користування місцями їх розміщення. За січень-березень 2018 року у міський бюджет від розміщення рекламоносіїв поступило 81,8 тис.грн.
Розглянуто 65 звернень громадян щодо надання послуг з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування у м. Дрогобичі, з них 47 звернень на гарячу лінію області «112», урядову гарячу лінію — 10 звернень, 8 звернень — на ім’я міського голови. Крім цього проведено 4 виїзні обстеження маршрутів на перевірку дотримання та виконання умов договору на перевезення пасажирів на міських маршрутах.
Надано консультації учасникам АТО та представникам малого середнього бізнесу в межах обласної програми конкурентоспроможності Львівської області, яка надає змогу взяти дешеві кредити для започаткування власної справи.

Проведено роботу з вивчення питання про можливість справляння плати через систему «Прозорро. Продажі» за надання в тимчасове користування торгового місця на території об’єктів благоустрою міста Дрогобича.
Проводиться робота з підготовки проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів» та «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність», на 2019 рік.
Взято участь у перевірці об’єктів торгівлі та громадського харчування щодо повноти нарахування та сплати акцизного податку. Перевірку проведено головним управлінням ДФС у Львівській області. Перевірено паб «Берімор» ФОП Малярчук С. В. (вул. Підвалля, 11) та магазин «Продукти» ФОП Плекан Л. .Д. (вул. Стрийська, 181). Перевіркою встановлено порушення нарахування та сплати акцизного податку у пабі «Берімор», які потягнуть за собою штрафні санкції на суму 35,0 тис. грн.
Завершено ліквідацію КП книгарня «Каменяр».
Відбулося чотири засідання Комісії з питань контролю за здійсненням надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до міського бюджету м. Дрогобича. Запрошено 49 суб’єктів господарювання, які сплатили мінімальні суми акцизного податку. Надано роз’яснення суб’єктам господарювання щодо необхідності сплати акцизного податку в повному обсязі.
За результатами роботи Комісії скеровано чотири листи у Головне управління ДФС у Львівській області з проханням здійснити перевірки повноти сплати акцизного податку суб’єктами господарювання, які допустили низьку сплату акцизного податку (21 суб’єкт господарювання).
На розгляд листів виконкому Дрогобицької міської ради Головним управлінням ДФС у Львівській області здійснено перевірки повноти сплати акцизного податку та накладено штрафні санкції у 2018 році на суму – 18,4 тис. грн.
На черговому засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради розглянуто роботу КП «Кредо» та ДКП «Екран» за підсумками 2017 року. Прийнято рішення визнати роботу даних підприємств задовільною.
Частково погашено заборгованості із заробітної плати КП «Дрогобицький міський парк культури та відпочинку» на суму 1,0 тис. грн.

Оренда та приватизація комунального майна

За 1 квартал 2018 року поступило 646 звернень від фізичних та юридичних осіб.
Підготовлено та прийнято 21 рішення сесій Дрогобицької міської ради щодо оренди та приватизації комунального майна та 56 рішень з земельних питань.
Проведено електронні торги (аукціон) з права укладення договору оренди у ЕТС ProZzoro.Продажі частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: пл. Ринок, 1, площею 3,0 м. кв.
Проводено роботу щодо уточнення переліку комунального майна та внесення змін до програмного забезпечення щодо наявності комунального майна, його руху та ефективного використання.
Проведено роботу з вивчення питання про можливість справляння плати через систему «Прозорро. Продажі» за надання в тимчасове користування торгового місця на території об’єктів благоустрою міста Дрогобича.
Проводиться робота з підготовки проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів» та «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність», на 2019 рік.
Взято участь у перевірці об’єктів торгівлі та громадського харчування щодо повноти нарахування та сплати акцизного податку. Перевірку проведено головним управлінням ДФС у Львівській області. Перевірено паб «Берімор» ФОП Малярчук С. В. (вул. Підвалля, 11) та магазин «Продукти» ФОП Плекан Л. .Д. (вул. Стрийська, 181). Перевіркою встановлено порушення нарахування та сплати акцизного податку у пабі «Берімор», які потягнуть за собою штрафні санкції на суму 35,0 тис. грн.
Завершено ліквідацію КП книгарня «Каменяр».
Відбулося чотири засідання Комісії з питань контролю за здійсненням надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до міського бюджету м. Дрогобича. Запрошено 49 суб’єктів господарювання, які сплатили мінімальні суми акцизного податку. Надано роз’яснення суб’єктам господарювання щодо необхідності сплати акцизного податку в повному обсязі.
За результатами роботи Комісії скеровано чотири листи у Головне управління ДФС у Львівській області з проханням здійснити перевірки повноти сплати акцизного податку суб’єктами господарювання, які допустили низьку сплату акцизного податку (21 суб’єкт господарювання).
На розгляд листів виконкому Дрогобицької міської ради Головним управлінням ДФС у Львівській області здійснено перевірки повноти сплати акцизного податку та накладено штрафні санкції у 2018 році на суму – 18,4 тис. грн.
На черговому засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради розглянуто роботу КП «Кредо» та ДКП «Екран» за підсумками 2017 року. Прийнято рішення визнати роботу даних підприємств задовільною.
Частково погашено заборгованості із заробітної плати КП «Дрогобицький міський парк культури та відпочинку» на суму 1,0 тис. грн.

Оренда та приватизація комунального майна

За 1 квартал 2018 року поступило 646 звернень від фізичних та юридичних осіб.
Підготовлено та прийнято 21 рішення сесій Дрогобицької міської ради щодо оренди та приватизації комунального майна та 56 рішень з земельних питань.
Проведено електронні торги (аукціон) з права укладення договору оренди у ЕТС ProZzoro.Продажі частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: пл. Ринок, 1, площею 3,0 м. кв.
Проводено роботу щодо уточнення переліку комунального майна та внесення змін до програмного забезпечення щодо наявності комунального майна, його руху та ефективного використання.

«Про порядок приватизації комунального майна територіальної громади м. Дрогобича»;
«Про оренду комунального майна територіальної громади м. Дрогобича»;
«Про порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Дрогобича»;
«Методика розрахунку орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича».
Підготовлено перелік заходів, спрямованих на реалізацію експертних пропозицій за результатами громадської експертизи з питань ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича.
Проведено процедуру приватизації 7 об'єктів комунальної власності, від продажу яких планується поступлення коштів до бюджету міста на загальну суму 1 614 млн. грн, в т. ч. ПДВ.
Підготовлено та укладено 86 договорів оренди нежитлових приміщень, з них укладено 32 договори на пільгових умовах. До місцевого бюджету поступило від договорів оренди нежитлових приміщень 242,6 тис. грн., в т. ч. 108,5 тис. грн. від оренди нежитлових приміщень, зданих виконавчим комітетом ДМР.
Проведено 1 конкурс з укладення договору оренди нежитлового приміщення за адресою: м. Дрогобич, вул. Шевченка, 11.
Було проведено земельні торги у формі аукціону з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення а саме:

- земельна ділянка площею 0,0200 га., що розташована за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вулиця А. Шептицького, надходження до бюджету міста 910 303 грн. 30 коп.
- земельна ділянка площею 0,8361 га. на вул. Сахарова, надходження до бюджету міста – 5 109 969 грн. 60 коп.
Укладено 3 договори купівлі – продажу земельних ділянок на загальну суму – 385 160 грн. без ПДВ.
За 1 квартал 2018 року 6 учасникам бойових дій надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд.
Проведено 5 засідань комісії з питань вирішення земельних спорів.
Проведено 6 засідань комісії з визначення та відшкодування Дрогобицькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок, самовільно зайнятих земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про оплату за землю.

Міське господарство

За звітний період виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт плоских рулонних покрівель за адресами:
-вул. Вол. Великого,78/1, Самбірська,60/1, Самбірська, 108/1, В. Великого, 23, Самбірська, 62. Роботи розпочнуться після проведення тендеру КП «ЖЕО» на закупівлю покрівельного матеріалу.

Завершує проведення ремонтних робіт плоскої рулонної покрівлі в житловому будинку на вул. Грушевського,34
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт шатрових покрівель за адресами: Л. Українки, 19, та Грушевського, 95/2;
Виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон) за адресами: Коновальця 13, Коновальця,7, Коновальця,7/3, І. Франка 1, Бориславська, 43, Бориславська, 45, Стрийська, 181, В.Великого, 78, Грушевського, 148, Кн. Ольги, 6.
Виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт 2 ліфтів за адресами: вул. Грушевського,170, Коновальця, 9 (3 п). Ремонтні роботи ліфтів завершено.
Проводиться корегування проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах у житловому будинку на вул. Грушевського,105. Роботи заплановано на травень 2018 року.
Продовжується будівництво спортивно-ігрового майданчика на між будинковій території житлових будинків 42/2 на вул. Грушевського та будинків 101, 103 на вул. Стрийська.
Готуються документи на підключення житлового будинку на вул. Шептицького,18 до електричних мереж. (Роботи по розпуску внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах-завершено).
Завершено роботи на об’єкті «Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах у житловому будинку на вул. Самбірська,84.

Замовлено проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт центральної внутріквартальної дворової каналізації та дренажної мережі на вул. Каменярська,3 в м. Дрогобич Львівської області».
Виготовлено кошторис на «Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопроводу, каналізації та центрального опалення в житловому будинку № 56 по вул. В. Великого в м. Дрогобич». Роботи будуть проведені при наявності фінансування.
Проведено коригування кошторисів та експертизу по наступних об’єктах:
- реконструкція русла р. Серет при переході через вул. Бориславську;
- реконструкція під’їзних доріг лікарняного містечка з облаштуванням стоянки для автотранспорту по вул. Шептицького;
- капітальний ремонт вул. Грушевського;
- заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій;
- капітальний ремонт тротуару на вул. Стрийська (від будинку №2 по вул. Л. Українки до церкви Спаса на вул. Стрийська);
- капітальний ремонт тротуару по вул. П. Орлика (від вул. Л. Українки до вул. В. Великого);
- будівництво світлофору на перехресті вул. «Л. Українки - П.Орлика».
Замовлено проектно-кошторисну документацію:
- на капітальний ремонт вуличного освітлення на вул. Нафтовиків, Будівельна;
- капітальний ремонт дороги на вул. Вокзальна, Гайдамацька, Чорновола, І.Мазепи.
Проведено закупівлі за процедурою відкриті торги на роботи:
- по капітальному ремонту вул. Грушевського;

- реконструкція під’їзних доріг лікарняного містечка
- товар-установка ямкового ремонту «Мадпатчер».
Висаджено 1400 шт. дерев та 450 шт. кущів.
Складено 69 приписів, щодо порушення Правил благоустрою.
Зрізано 52 дерева, кроновано 16 дерев.

Медицина
Організовано та проведено:
- «Дні профілактики та раннього виявлення хворих на артеріальну гіпертонію»;
- «Дні профілактики туберкульозу та хронічних захворювань легень»;
- «Масова акція з діагностики та профілактики глаукоми»;
- Всеукраїнський «День меланоми».
Впроваджено в дію програму «Доступні ліки». Задіяно в програмі по угодах 36 аптечних закладів, отримано державної субвенції 771,6 тис.грн., отоварено рецептів на медикаменти по програмі на суму 616,8 тис.грн., що становить 80% від запланованого).
Впроваджено в дію програму «Реімбурсації препаратів інсуліну» . Задіяно в програмі по угодах 3 аптечних заклади, отримано державної субвенції 352,2тис.грн., отоварено рецептів на препарати інсуліну на суму 287,3тис.грн., що становить 81,5% від запланованого).
Забезпечено безоплатне та пільгове забезпечення лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування соціальних груп населення. Задіяно по угодах 3 аптечних заклади, закладено у міському бюджеті 600 тис.грн., отоварено по рецептах медикаментів на суму 130,6тис.грн.
Розроблено та затверджено «Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров`я мм. Дрогобича та Стебника на 2018 рік, завдяки якій дофінансовано галузь з міського бюджету.
Активно впроваджувалось «електронне здоров’я», на сьогоднішній день КНП «Дрогобицька міська поліклініка» та поліклінічне відділення КНП «Стебницька міська лікарня» через систему «Аскеп.нет», офіційно зареєстрована в системі E-health та Національній службі здоров’я України та провадять укладання декларацій з пацієнтами.
Працює «гаряча телефонна лінія» відділу охорони здоров’я.
За звітний період надійшло 44 звернень громадян.
проведено оптимізацію мережі з вивільненням 90 ліжок і доведенням її до 690 ліжок, також проведено оптимізацію кадрового складу і в поліклінічних закладах а саме:
Назва підрозділу К-сть скорочених ліжок скорочено медперсоналу
3 19.03.2018 Очікуваний економічний ефект за рік
КНП «ДМЛ №1» - 17 ліжок -17,25 800,0 тис.грн
КНП «СМЛ» - 40 ліжок -34,75 1161,8 тис.грн
КНП «ДМЛ №3» - 5 ліжок -1,0 44,4 тис.грн
КНП «ДМЛ №5» -7,75 140,0 тис.грн
КНП «ДМДЛ» - 13 ліжок -16,5 778,73 тис.грн
КНП «ДМПБ» - 15 ліжок -16,25 580,0 тис.грн.
КНП «ДМП» - -20,0 943,2 тис.грн
КНП «ДМСП» - -9,0 229,2 тис.грн.
ВСЬОГО 90 ліжок 122,5 4677,33 тис.грн


Кошторисні призначення на охорону здоров’я складають 105902000 грн., в. ч. за рахунок медичної субвенції-77424,3 тис.грн, коштів місцевого 21650,8 тис. грн. Касові видатки складають 27669346,75 грн,
Позабюджетні кошти - платні послуги. Надійшло коштів в сумі 968387,9 грн., в тому числі від надання послуг 673325,7 грн., від орендної плати –261040,45 грн., реалізації майна 34021,75 грн.
Позабюджетні кошти- власні надходження. Надійшло коштів на суму 429831,75 грн., в тому числі від отриманих благодійних внесків 424986,75 грн., від виконання окремих доручень 4845,00 грн., касові видатки складають 319386,02грн.
Проведені заходи щодо покращення матеріально-технічної бази КНП охорони здоров’я , в т.ч. закупівля медичної діагностичної апаратури, а саме:
КНП» ДМЛ№1» ДМР на суму 183900 грн. придбано:
- апарат ШВЛ на суму 169000 грн.,
- електокардіографів сумі 14900 грн.

З фонду розвитку:
Назва обєкту
План касові
Придбання обладнання КНП» ДМЛ№1»ДМР( стійка для апарату ШВЛ-67000,0 грн., часткова плата в сумі 13100 грн.за електрокардіограф. Палатні кардіомонітори 2 шт. на суму 59900 грн..) 161000,00 140000,00
Придбання обладнання ДМЛ№3 100000,00
Капітальний ремонт ДМДЛ( інф. Від-ня) 1000000,0
Будівництво 1060000,0
Капітальний ремонт ДМДЛ( ліве крило) 1000000,0 58827,6

- надання стоматологічної педіатричної допомоги та ургентної стоматологічної допомоги дітям та дорослим безкоштовно для пацієнта (кошторис передбачається державною субвенцією та спів фінансування міським бюджетом)
- надання стоматологічної допомоги соціальним категоріям населення, в т.ч. учасникам АТО безкоштовно для пацієнта (кошторис передбачається міським бюджетом)
- надання стоматологічної допомоги дорослому населенню платно, згідно затверджених розцінок (кошторис утримання установи згідно госпрозрахункового методу).
Готується проект «Програма забезпечення закупівлі послуги з харчування хворих у стаціонарних відділеннях КНП охорони здоров’я мм. Дрогобича і Стебника на 2018 рік» - даний проект забезпечить якісне харчування стаціонарних хворих по системі «аутсорсингу».

Освіта

За звітний період проведено конкурси на заміщення вакантних посад директора ЗЗСО № 10 та Інклюзивно-ресурсного центру.
Ревізію Державної аудиторської служби України.
Взято участь в 51-ому судовому засіданні.
Урочисту академію, присвячену Міжнародному дню рідної мови на базі ЗЗСО №4.
Всеукраїнський форум «Ідеї Нової української школи в реалізації науково-методичного проекту «Інтелект України» на базі ЗЗСО №4.

Виконано проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок ЗОШ№ 1,2,3,4,9,10,14,15,16,17 та Гімназії в м. Дрогобичі та ЗОШ№7 у м. Стебнику.
Оформлено право постійного користування земельною ділянкою ЗОШ№ 1,2,4,10,14,16 та Гімназії в м. Дрогобичі.
Виконано роботи по заміні внутрішньої електропроводки ДНЗ№27 на суму 19,7 тис. грн. м. Дрогобича.
Завершено роботи по ремонту шатрового даху ДНЗ№ 19 м. Дрогобича.
Проведено зрізку аварійних дерев ДНЗ№ 6,15 м. Дрогобича.
Виконано роботи по благоустрою територій ДНЗ та ЗОШ.
Проведено 16 процедур закупівель відкритих торгів на загальну суму 15879599,59 грн., 4 переговорних процедур закупівель на загальну суму 21957754,31 грн. та 11 допорогових закупівлі на загальну суму 1090118,62 грн.
Визначено проектні рішення та підготовлено завдання на проектування по 28-ми об’єктах будівництва.
У проектних організаціях замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації на 28 об’єкти будівництва, з них 19 в КП «Кредо».
Здійснено реалізацію проекту «Капітальний ремонт роздягалок та санвузлів допоміжних приміщень малого плавальн6ого басейну в Дрогобицькій ДЮСШ ім. І. Боберського» загальною вартістю виконаних будівельних робіт – 235,45 тис. грн.
Здійснюється технічний супровід за реалізацією проекту «Реконструкція футбольного майданчика із штучним покриттям по вул. Грушевського, 136 м. Дрогобич» (територія ЗОШ №16), що реалізовується за рахунок бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", роботи тривають, термін здачі об’єкта – ІІ квартал 2018 року.

Соціальний захист населення

За звітний період до Дрогобицької міської ради звернулось 4200 людей з числа тих, хто потребує особливої уваги з боку влади. Відповідно призначено та виплачено різних видів соціальних допомог та компенсацій на загальну суму 30,9 млн грн.
21302 сім’ям нараховано житлові субсидії на загальну суму 103,1 млн грн.
За рахунок субвенцій з державного бюджету за І квартал 2018 року надано пільги окремим категоріям громадян на суму 5,1 млн грн.
Проведено заходи щодо підтримки різних верств населення міста, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, І квартал 2018 року 481 мешканець міста отримав одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 244, 9 тис. грн.
Для реалізації міських програм щодо соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, їхніх родин, сімей загиблих, управління освоїло 196,0 тис. грн.
Станом на 1 квітня 2018 року на обліку управління перебуває 1365 осіб, які потребують різних видів технічних та інших засобів реабілітації (ортопедичного взуття, ортезів, протезів, засобів пересування тощо). За звітний період таких осіб забезпечено різними видами технічних засобів реабілітації на загальна суму 124,0 тис. грн.
Забезпечено санаторно-курортними путівками за кошти:
- державного бюджету – 14 осіб;

Міська Програма соціальної підтримки сімей, та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах на період до 2018 року.
На обліку у I кв. 2018р. перебувало 756 cімей, які опинились у складних життєвих обставинах, в яких виховується 837 дітей.
Під соціальним супроводом перебувало 62 сім’ї. Здійснено 139 візитів, за їх результатами складено акти оцінки потреб дитини та її сім’ї.
Окрім різноманітних акцій, створено “Дитячий парламент” (основа –діти соціальних категорій) спільно із партнером Центру -Благодійною організацією “Партнерство кожній дитині”.
Здійснено чергування працівників Центру в пунктах обігріву впродовж 5 каледарних днів, у зв’язку з різким пониженням температури атмосферного повітря.
Міська Програма соціально-психологічної підтримки учасників АТО та їх сімей на період до 2020 року
На обліку перебуває 7 сімей загиблих учасників АТО та 546 учасників АТО (в них дітей – 516), з них: 376 особи з числа демобілізованих, з них 27 з числа поранених учасників АТО; 15 добровольців; 184 контрактників та мобілізованих.
Розпочато реалізацію проекту “Старший брат-наставництво для дітей Героїв АТО”.
Скеровано на обстеження та психологічну реабілітацію 2 учасники АТО.
Програма профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі.
Проведено Акцію “Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі”(22 бесіди у навчальних закладах мм.Дрогобича та Стебника на теми:« Шкідливість тютюнопаління. Електронні сигарети». «Шкідливість алкоголю на організм підлітка».)
Програми Соціальної адаптації осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі і повертаються з них та засуджених до альтернативних видів покарань.
Проведено роботу із 40 сім’ями, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом, з них 1 особа (віком від 18-35р.) , яка відбула покарання. Спеціалістами проведено 4 зустрічі із батьками неповнолітніх правопорушників, з метою профілактики протиправної поведінки.
Підготовлено мікропроект на обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку ”Придбання обладнання та інвентаря для облаштування спортивної кімнати при Дрогобицькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (проект №126).
За І квартал 2018 року здійснено прийом більше 105 громадян, надано їм консультації з питань захисту прав дітей та розглянуто 27 заяв громадян.
Взято участь більш як у 40 судових засіданнях різних інстанцій з питань захисту прав дітей.
Проведено 5 засідань комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі Дрогобицької міської ради.
Підготовлено в Львівську обласну державну адміністрацію пакет документів з пропозиціями та матеріалами щодо придбання у 2018 році в м.Дрогобичі 3-х кімнатної квартири для родинної групи.
Відділом – службою у справах дітей проведено 5 профілактичних рейдів «Діти вулиці», в яких виявлено 8 дітей; обстежено 34 сім’ї, в яких діти, опинилися в складних
життєвих обставинах; здійснено 21 перевірку в сім'ях опікунів (піклувальників), прийомних батьків щодо дотримання прав дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Проведено круглий стіл на тему «Шкільний булінг».
До 100-річчя лицарського подвигу юних українців під Крутами організовано перегляд фільму «Крути». Також проведено перегляди фільмів «Кіборги», «Міф: за що загинув Василь Сліпак», «Небесна сотня. Зима, що нас змінила».
До Дня Героїв проведено флеш-моб «Герої не вмирають!».
До Великодня проведено конкурс «Великодні передзвони». Проведено презентацію великих писанок.
Ведеться робота з багатодітними сім’ями. Проведено оздоровлення дітей пільгових категорій у ДП «УДЦ «Молода гвардія» та ДПУ «ДПУ «Артек».
Проведено 4 засідання молодіжної дорадчої ради, «Школи лідера» та Молодіжного парламенту.
Проведено 3 зустрічі в межах програми «Пакунок малюка». Видано 50 пакунків.
Підготовлено та оформлено документів щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» - 2.
Також проводяться спортивні заходи за участю молоді та дітей міста Дрогобича.

Культура та мистецтво

За період з 1 січня по 31 березня 2018 року відділом культури та мистецтв разом з підпорядкованими установами та закладами проведено 115 загальноміських та галузевих заходів.
Основні з них:
Віче з нагоди 109-ї річниці від дня народження С.Бандери;
Різдвяний фестиваль «Коляда на Площі»;
Фестиваль вертепів;
Урочистості з нагоди 99-ї річниці Злуки УНР та ЗУНР в єдину Українську Соборну Державу;
Фестиваль «Колядує Франкове Підгір'я» ;
Вечір-реквієм пам'яті Героїв Крут;
Віче з нагоди 29-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану»;
Перший фестиваль-конкурс «Роду нашого розмай»;
Вечір пам'яті до 4-ї річниці «Небесної сотні»;
Звітний концерт народного ансамблю скрипалів «Чарівні мелодії»;
Літературно-мистецький вечір «З Великим Кобзарем у серці» з нагоди 204-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка.
Надано довідки про приналежність будівель до Переліку об’єктів культурної спадщини – 8 од.
Виконано фотофіксацію, підготовлено акти технічного стану та проекти охоронних договорів на пам’ятки архітектури м. Дрогобича за адресами: вул. Гончарська,4 та Т.Шевченка,26. Розпочато паспортизацію 7 об’єктів культурної спадщини за адресами: Площа Ринок 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В повному об’ємі виконано фотофіксацію міської Ратуші.
Подано рекомендації з питань охорони культурної спадщини до Правил благоустрою м. Дрогобича.
Установи та заклади відділу культуру та мистецтв взяли участь у конкурсах різних рівнів: державного фонду розвитку та обласного.
- Капітальний ремонт фасаду Дрогобицької дитячої міської бібліотеки на вул. Шевченка,34 у м. Дрогобичі Львівської області;
- Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки ім. В.Чорновола (утеплення фасаду) на вул. Шевченка,27 м. Дрогобич Львівської області;
- Капітальний ремонт благоустрою території навколо історичного відділу музею «Дрогобиччина» за адресою: м. Дрогобич, вул. І.Франка,32;
- Капітальний ремонт нежитлового приміщення музею «Дрогобиччина» за адресою: м. Дрогобич Львівської обл. вул. Січових Стрільців,16;
- Капітальний ремонт будівлі Народного дому ім. І.Франка (ІІ черга) по вул. І.Франка,20 в м. Дрогобич Львівської обл.;
- Придбання обладнання та інвентаря для світлиці І.Франка Дрогобицького Народного дому ім. І.Франка;
- Капітальний ремонт фасаду Дрогобицької дитячої музичній школи №1 (корпус №1) на вул. Шевченка,10 в м. Дрогобич;.
- Капітальний ремонт даху Дрогобицької дитячої музичної школи №2 на вул. Л.Українки,41 м. Дрогобич Львівської обл.;

Робота з виборцями

Протягом І кварталу 2018 року відділом ведення Державного реєстру виборців виконкому Дрогобицької міської ради у взаємодії із суб’єктами подань відомостей про виборців проведено 3 періодичні поновлення бази даних Державного реєстру виборців.
За цей же період на підставі відомостей, наданих відповідними суб’єктами подань, та за результатами розгляду заяв громадян до бази даних ДРВ включено 84 виборці, внесено зміни до персональних даних 1051 виборця, знищено записи про 269 виборців, термін збереження записів щодо яких закінчився. Для виконання зазначених вище дій видано 56 наказів начальника відділу.
Станом на 26 квітня 2018 року до бази даних автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» включено 67144 осіб, виборчими адресами яких є міста Дрогобич та Стебник, зокрема, з міста Дрогобича 53235 виборців, а з міста Стебника – 13909 виборців. Серед цих виборців є 615 осіб, нездатних самостійно пересуватися. У базі даних АІТС «ДРВ» зберігаються також записи про 29 недієздатних осіб, 6 осіб, громадянство України яких припинено, та 1423 осіб без виборчих адрес (знятих з реєстрації за місцем проживання), а також про 5093 осіб, що померли протягом 5 останніх років, строк збереження про яких ще не закінчився.
Адресна підсистема Реєстру в межах міст Дрогобича та Стебника включає 361 вулиць, провулків і площ та 9430 будинків.

Робота з архівною документацією

Оправлено та підшито документів - 86 одиниць зберігання.
Прийнято документів на державне зберігання:
- управлінської документації - 54 одиниць зберігання.
- справ з кадрових питань ( з особового складу ) - 26 одиниць
зберігання.
- описування та перевірка документів - 5 установ.
Проведено 2 комплексні, 2 контрольні перевірки, 15 перевірок ПФУ м. Дрогобич .
Розроблено та опубліковано на сайті міської ради списки ліквідованих установ документи яких знаходяться на зберіганні в архіві.

Надзвичайні ситуації

Впродовж першого кварталу комісією з питань ТЕБ і НС проведено 7 засідань на яких розглянуто 19 питання:
1. Про стан нежитлової споруди на вулиці Стрийська,32 та заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій при обвалі її конструктивних елементів.
2. Про стан нежитлових споруд на вулицях Шашкевича, 9/2, Шашкевича, 9/3, Зварицькій, 92 та Л. Українки,44 та заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з ветхістю даних будівель.
3. Про виділення паливо мастильних матеріалів з міського матеріального резерву.
4. Про зрізку аварійних дерев.
5. Про затвердження переліку суб’єктів господарювання які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню на договірній основі в містах Дрогобичі та Стебнику.
6. Про стан функціонування систем життєзабезпечення населення міста у період сильних снігопадів.
7. Щодо ситуації з грипу та ГРВІ та призупинення навчального процесу в навчальних закладах міст Дрогобича та Стебника.
8. Щодо ситуації з захворюваності на грип та ГРВІ та продовження призупинення навчального процесу в навчальних закладах міст Дрогобича та Стебника.
9. Про заходи щодо подолання наслідків несприятливих погодних умов 17-19 березня 2018 року та готовність місцевих органів виконавчої влади, міськвиконкомів міст обласного значення щодо протидії загрозам під час складних погодних умов.
10. Щодо стану інфекційної та неінфекційної захворюваності в м. Дрогобич та виконання заходів „ Комплексного плану заходів з профілактики кишкових інфекцій у Львівській області на 2017-2021рр.” затв. Розпорядженням міського голови м. Дрогобич від 13.07.2017р № 377-р, „ Комплексного плану протиепізоотичних і протиепідемічних заходів профілактики туберкульозу с\г тварин та людей в мм. Дрогобич, Стебник на 2016-2020рр”.
11. Щодо стану конструктивних елементів житлового будинку на вулиці Трускавецькій,36/1.
12. Щодо попередження нещасних випадків на воді в весняно-літній період 2018 року.
13. Про виділення паливо-мастильних матеріалів з міського матеріального резерву.
14. Про стан та загрозу падіння водонапірної башти на вул. Фабричній,61
15. Про демонтаж аварійної будівлі на вул.. Тарнавського, 33
16. Про виділення паливо-мастильних матеріалів з міського матеріального резерву.
17. Про стан нежитлової споруди на вулиці Стрийська, 32 та заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій при обвалі її конструктивних елементів.
18. Про стан контруктивних елементів приміщень КП «Дрогобицька міська лазня».
19. Щодо аварійного стану дитячого павільйону і дитячої споруди «Фортеця» на території ЗДО №13 «Казка»
Проведено Дні цивільного захисту в в 22 середніх навчальних закладах.

Організаційна та інформаційна робота

У лютому підготовлено та забезпечено (організаційне та інформаційне забезпечення) проведення звіту міського голови, який відбувся у Народному домі ім. І.Франка/ Забезпечено організацію заходів з нагоди:
- відкриття малого плавального басейну ДЮСШ ім. Боберського;
- відкриття відреставрованого приміщення Центру надання адміністративних послуг;

Депутатська діяльність

В І кварталі закінчені ремонтні роботи по реконструкції ЦНАП в рамках проекту модернізації, фінансованим Європейським Союзом та розпочато роботу в оновленому приміщенні. В приміщенні обладнано дитячий куточок, рецепція, електронне керування чергою, відео спостереження, створено комфортні умови для відвідувачів в зоні очікування.
Для встановлення банківського терміналу проведено тендерні процедури, що дасть можливість проводити оплату послуг в приміщенні ЦНАП.
В І кварталі 2018 року центром надання адміністративних послуг надано 9057 послуг на суму 1 266 708,18 грн.
Із них прийнято послуг:
- на виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в т.ч. (дострокове) - 2071 на суму 1 152 684,52 грн;
- на виготовлення паспорта громадянина України у виді ID-картки (вперше і в разі заміни паспорта зразка 1994 року) – 139.

Правове забезпечення

Взято участь у судовій справі за позовом ПАТ "Прикарпатбуд" до Департаменту міського господарства про утримання збитків в розмірі 3000000 грн.
Підготовлено та подано заяву про залишення позову без розгляду та відмови від позовних вимог по судовій справі за позовом ДМР до Дрогобицької районної ради, третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача – відділ охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради, третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Дрогобицька районна державна адміністрація, щодо стягнення 3 000 000, 00 грн.
Взято участь у справі Позивач (заявник): ТзОВ "Люксорцентрторг", відповідач (боржник): Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради про визнання протиправним і скасування рішення, визнання протиправною бездіяльність, зобов'язання вчинити дії.
Взято участь у судовій справі за позовом директора гімназії Лепкого І.І. до ДМР про визнання незатвердженим п. 2.10 Статуту Дрогобицькою міською радою.
Взято участь у судовій справі за позовом ДМР до Дрогобицької районної ради, третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача – відділ охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради, третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Дрогобицька районна державна адміністрація, щодо стягнення 3 000 000, 00 грн. Залучено Міністерство фінансів України та Дрогобицьке управління державної казначейської служби України у Львівській області в якості третьої особи на стороні відповідача.
Підготовлено та подано апеляційну скаргу на ухвалу Дрогобицького міськрайонного суду про забезпечення позову по справі за позовом Федик Мирона Володимировича до Дрогобицької міської ради КП «Туристичний комплекс «Дрогобич», третя особа Гентош Тарас Йосипович про визнання права власності за набувальною давністю на майно автостоянки, що знаходиться за адресою м. Дрогобич вул. Лисенка.
Взято участь у судовій справі за позовом КП "Дрогобицький ринок" до Орищак, Верещак, т.о.- ДМР про визнання недійсним договору купівлі-продажу та знесення самочинного будівництва Взято участь у судовій справі за апеляційною скаргою ТзОВ "Ексклюзивбуд" у справі ДМР до ТзОВ "Ексклюзивбуд" про відшкодування збитків (в задоволенні апеляційної скарги відмовлено, рішення ГСЛО про стягнення збитків на користь ДМР в розмірі 244719,29 грн.
Взято участь у судовій справі за позовом Дьорки О.І до ДМР про визнання протиправним та скасування рішення ДМР №871 від 03.10.2017.
Взято участь у судовій справі за позовом ДМР до ПАТ "ДЗАК" про припинення права користування земельною ділянкою.
Взято участь у справі Заявник: Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради, стягувач: Гентош Тарас Йосифович, заінтересована особа: КП"Туристичний комплекс "Дрогобич", заінтересована особа: Головний державний виконавець відділу ПВР УДВС ГУЮ у Львівській області Тетюк Роман Миронович. визнання виконавчого листа таким що не підлягає виконанню .
Взято участь у судовій справі за позовом Комарницької до відділу освіти, ВК ДМР про захист честі, гідності та ділової репутації (відмовлено).
Взято участь у судовій справі за позовом Дьорки до ДМР про визнання протиправним та скасування рішення.
Взято участь у справі № 914/154/16 за апеляційною скаргою КП УКБ (відповідач), позивач-ТзОВ «Львівський будівельний холдинг», третя особа – Дрогобицька міська рада.
Взято участь у судовій справі за позовом ДМР до Броницької сільської ради про скасування рішення (ухвалою суду заходи забезпечення позову частково задоволено, зупинено рішення Броницької сільської ради).

Підготовлено позовну від ДМР до Броницької сільської ради про визнання незаконним та скасування рішення Броницької сільської ради від 14.02.2018 року № 234 "Про заборону приймання ТПВ на Дрогобицький міський полігон твердих побутових відходів на території Броницької сільської ради". Підготовлено заяву від ДМР про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Броницької сільської ради від 14.02.2018 року № 234 та заборону територіальній громаді села Брониця та будь-яким іншим особам чинити перешкоди у вивозі сміття на територію Дрогобицького міського сміттєзвалища в районі села Брониця Дрогобицького району, а також чинити перешкоди у експлуатації даного сміттєзвалища.
Підготовлено позовну заяву від Департаменту міського господарства до Броницької сільської ради про визнання незаконним та скасування рішення Броницької сільської ради від 14.02.2018 року № 234 "Про заборону приймання ТПВ на Дрогобицький міський полігон твердих побутових відходів на території Броницької сільської ради". Підготовлено заяву від Департаменту міського господарства про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Броницької сільської ради від 14.02.2018 року № 234 та заборону територіальній громаді села Брониця та будь-яким іншим особам чинити перешкоди у вивозі сміття на територію Дрогобицького міського сміттєзвалища в районі села Брониця Дрогобицького району, а також чинити перешкоди у експлуатації даного сміттєзвалища.
Крім того, взято участь у низці інших судових засідань.

Схожі новини
 • З міського бюджету Дрогобича знову виділять кошти на виплату заробітних пла ...
 • У Дрогобичі затвердили бюджет на 2017 рік
 • В ДРОГОБИЦЬКОМУ РАЙОННОМУ ВІДДІЛІ ОСВІТИ ФІНАНСИ «СПІВАЮТЬ РОМАНСИ»
 • Як розподілили для Стебника додаткових 640 тисяч з Дрогобича?
 • У Стебнику недовиконується бюджет
 • Loading...
  Додати коментар
  Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка лінкуВставка захищеного лінку Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера

  Заборонено використовувати ненормативну лексику, ображати інших користувачів даного сайту, активні посилання на сторонні сайти, реклама в коментарях.